Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51: Vận dụng cao

Định m để hệ sau có nghiệm :

(I)left{egin{matrix} x^{2}+mxy+y^{2}=m\x^{2}+(m-1)xy+my^{2}=m end{matrix}
ight.   egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106472

Câu hỏi số 52: Vận dụng cao

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} y^{2}-3xy=4\ x^{2}-4xy+y^{2}=1 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106471

Câu hỏi số 53: Vận dụng cao

Giải hệ phương trình:

left{egin{matrix} x+y+z=6\xy+yz+zx=12 \ frac{2}{x}+frac{2}{y}+frac{2}{z}=3 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)\(2) \ (3) end{matrix}

Câu hỏi: 106470

Câu hỏi số 54: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} x+xy+y=1\y+yz+z=4 \ z+zx+x=9 end{matrix}
ight.

Câu hỏi: 106469

Câu hỏi số 55: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} xy-frac{x}{y}=frac{16}{3}  xy-frac{y}{x}=frac{9}{2} end{matrix}
ight.

Câu hỏi: 106468

Câu hỏi số 56: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} xy-3x-2y=16\x^{2}+y^{2}-2x-4y=33 end{matrix}
ight.

Câu hỏi: 106456

Câu hỏi số 57: Vận dụng

Giải hệ phương trình :

(I)left{egin{matrix} x^{2}+xy+y^{2}=19(x-y)^{2}\x^{2}-xy+y^{2}=7(x-y) end{matrix}
ight.

Câu hỏi: 106449

Câu hỏi số 58: Vận dụng

Giải hệ phương trình : (I)left{egin{matrix} x^{3}-y^{3}=7 xy(x-y)=2 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106448

Câu hỏi số 59: Vận dụng

Giải hệ phương trình:

(I)left{egin{matrix} x^{2}-5xy+6y^{2}=0 4x^{2}-2yx +6x-27=0 end{matrix}
ight.  

Câu hỏi: 106441

Câu hỏi số 60: Vận dụng

Giải phương trình : left{egin{matrix} x^{3}+y^{3}=1\x^{4}+y^{4}=1 end{matrix}
ight.  egin{matrix} (1)\(2) end{matrix}

Câu hỏi: 106434

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com