Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng

Giải phương trình sau : 

2x+3+frac{4}{x-1}=frac{x^{2}+3}{x-1}

Câu hỏi: 107078

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Giải phương trình sau : 

frac{3x^{2}-x-2}{sqrt{3x-2}}=sqrt{3x-2}

Câu hỏi: 107077

Câu hỏi số 3: Vận dụng

Giải phương trình sau : 

(x^{2}-x-2)sqrt{x+1}=0

Câu hỏi: 107076

Câu hỏi số 4: Vận dụng cao

Giải phương trình sau : 

(x^{2}-3x+2)sqrt{x-3}=0

Câu hỏi: 107069

Câu hỏi số 5: Vận dụng cao

Giải phương trình sau : 

x+frac{1}{x-2}=frac{2x-3}{x-2} .

Câu hỏi: 106877

Câu hỏi số 6: Vận dụng cao

Giải phương trình sau : 

x+frac{1}{x-1}=frac{2x-1}{x-1} .

Câu hỏi: 106876

Câu hỏi số 7: Vận dụng cao

Giải phương trình sau : 

frac{x}{2sqrt{x-5}}=frac{2}{sqrt{x-5}}

Câu hỏi: 106875

Câu hỏi số 8: Vận dụng cao

Giải phương trình sau : 

x+sqrt{x-1}=2+sqrt{x-1}

Câu hỏi: 106874

Câu hỏi số 9: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó : 

sqrt{x^{3}-4x^{2}+5x-2}+x=sqrt{2-x}

Câu hỏi: 106873

Câu hỏi số 10: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó :

sqrt{2x}+sqrt{x-2}=sqrt{2-x}+2

Câu hỏi: 106872

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com