Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

Câu hỏi số 12:

Dãy gồm các polime được làm tơ sợi là

Câu hỏi số 13:

Tính theo lí thuyết thì từ 56Kg C2H4 sẽ điều chế được m Kg PVC. Giá trị của m là 

Câu hỏi số 14:

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nói trên là:

Câu hỏi số 15:

Polivnyl ancol (ancol polivinylic) được điều chế từ monome nào sau đây?

Câu hỏi số 16:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Câu hỏi số 17:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu hỏi số 18:

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất

trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Câu hỏi số 19:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu hỏi số 20:

Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com