Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 11: Từ CH3COONa  và các chất vô cơ cần thiết, cần phải dùng ít nhất bao nhiêu phản ứng để điều chế đựợc polivinylaxetat?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Câu 12: Khi trùng hợp buta-1,3-dien, ngoài caosu buna ta còn thu được một sản phẩm phụ X, biết rằng khi hidro hóa X thu được etylxiclohexan. CTCT của X là?

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh Plexiglas; Teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng:

A. Tơ visco và tơ axetat là tơ tổng hợp.

B. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng 

C. Tơ tằm, len lông cừu, bông là polime thiên nhiên.

D. Nilon- 6,6 và tơ capron là tơ poliamit

Câu 15: Cho các polime sau: tơ capron; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang,caosubuna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Câu 16:  

Tơ nilon-6,6 giống như các loại tơ thuộc loại poliamit khác, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống vì chúng có đặc tính bền

A. Về mặt cơ học         

B. Trong kiềm  

C. Trong axit

D. Về nhiệt

Câu 17: Cho các chất:  tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon -7, tơ olon, keo dán ure-fomanđehit, cao su isopren, poli(metyl metacrilat), tơ axetat, nhựa novolac. Số chất được tạo từ phản ứng trùng hợp là: 

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 18: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? 

A. Đepolime hóa

B. Tác dụng với Cl2  (có mặt bột Fe, đun nóng)

C. Tác dụng với Cl2  (chiếu sáng)

D. Tác dụng với NaOH (dung dịch). 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Nhựa novolac (PPF) chứa nhóm –NH-CO- trong phân tử.

B. Polime là những chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

C. Tơ lapsan và tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

D. Sợi bông và sợi tơ tằm đều có chung nguồn gốc từ xenlulozơ

Câu 20: Cho các polime sau: Poli(vinylclorua), thuỷ tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna, tơ nilon -6,6. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com