Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 21: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ  theo sơ đồ sau: 

  Xenlulozơ -> glucozơ -> C2H5OH -> Buta-1,3-đien -> Cao su Buna

Hiệu suất các quá trình lần lượt là 35%, 80%, 60%, 100%

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 2 tấn cao su Buna là

A. 25,625 tấn.

B. 37,875 tấn

C. 6,000 tấn.

D. 35,714 tấn.

Câu 22: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hóa của PE là

A. 12.000 

B. 13.000

C. 15.000 

D. 17.000

Câu 23: Khi trùng hợp buta-1,3-dien, ngoài caosu buna ta còn thu được một sản phẩm phụ X, biết rằng khi hidro hóa X thu được etylxiclohexan. CTCT của X là?

A.

B.

C.

D.

Câu 24: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh Plexiglas; Teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 25: Nhận định nào sau đây không đúng:

A. Tơ visco và tơ axetat là tơ tổng hợp.

B. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng 

C. Tơ tằm, len lông cừu, bông là polime thiên nhiên.

D. Nilon- 6,6 và tơ capron là tơ poliamit

Câu 26: Cho các polime sau: tơ capron; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ lapsan, tơ nitron, tơ enang,caosubuna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Câu 27: Cao su buna-N được tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien với acrylonitrin (CH2=CH–CN). Đốt cháy hoàn toàn cao su buna-N với không khí vừa đủ, sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng về 136,5o thu được hỗn hợp khí Y chưá 14,41% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắc xích giữa buta-1,3-đien và acrylonitrin:

A. 1:2

B. 2:1       

C. 2:3

D. 3:2

Câu 28:  

Tơ nilon-6,6 giống như các loại tơ thuộc loại poliamit khác, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống vì chúng có đặc tính bền

A. Về mặt cơ học         

B. Trong kiềm  

C. Trong axit

D. Về nhiệt

Câu 29: Cho các chất:  tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon -7, tơ olon, keo dán ure-fomanđehit, cao su isopren, poli(metyl metacrilat), tơ axetat, nhựa novolac. Số chất được tạo từ phản ứng trùng hợp là: 

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 30: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? 

A. Đepolime hóa

B. Tác dụng với Cl2  (có mặt bột Fe, đun nóng)

C. Tác dụng với Cl2  (chiếu sáng)

D. Tác dụng với NaOH (dung dịch). 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com