Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cứ 49,125 gam cao su Buna – S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và buta – 1,3 – đien trong loại cao su trên tương ứng là:

Câu hỏi số 22:

Đốt cháy hoàn toàn m gam cao su isopren đã được lưu hóa bằng không khí vừa đủ (chứa 20% O2  và 80% N2). Làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được 1709,12 lít hỗn hợp khí (đktc). Lượng khí này tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Giá trị của m là

Câu hỏi số 23:

Cho cao su thiên nhiên tác dụng với HCl được cao su hyđroclo chứa 20,58% Clo về khối lượng. Trung bình một phân tử HCl tác dụng với bao nhiêu mắt xích cao su thiên nhiên

Câu hỏi số 24:

Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:    C2H4  →   C2H4Cl2 → C2H3Cl → PVC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%)  

Câu hỏi số 25:

Khi đốt một lượng polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isoprene với acrilonitrin bằng O2 vừa đủ, tạo thành hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỉ lệ số mắt xích acrilonitrin và isopren trong polime đó tương ứng là:

Câu hỏi số 26:

Khối lượng phân tử của tơ capron là 15029 đvC. Số mắt xích trung bình của loại tơ này là:

Câu hỏi số 27:

Trong công nghiệp người ta điều chế PVC từ etilen theo sơ đồ sau:    Etilen \overset{Cl_{2}}{\rightarrow} 1,2-đicloetan \overset{500^{\circ}C}{\rightarrow} Vinyl clorua → PVC     Với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80%, 70% và 62,5%. Thể tích khí              etilen ( ở đktc ) cần lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC là

Câu hỏi số 28:

Đốt cháy hoàn toàn cao su buna – S với không khí vừa đủ ( chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích), sau phản ứng đưa hỗn hợp khí về 136,50C thì thu được hỗn hợp khí có chứa 15,04% CO2 về thể tích. Tỉ lệ số mắt xích buta – 1,3 – đien và stiren trong cao su buna trên là

Câu hỏi số 29:

Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com