Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

Câu hỏi số 42:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 43:

Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C810O, có bao nhiêu đồng phân X thỏa mãn sơ đồ sau: X + NaOH → Không phản ứng;         X \overset{-HOH}{\rightarrow}\overset{xt}{\rightarrow}  Polime

Câu hỏi số 44:

Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

Câu hỏi số 45:

Cho các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon – 7. Có bao nhiêu loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo

Câu hỏi số 46:

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Câu hỏi số 47:

Polime nào sau đây không bị phản ứng khi đun nóng với dung dịch NaOH

Câu hỏi số 48:

Nhận xét nào sau đây không hoàn toàn đúng?

Câu hỏi số 49:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 50:

Từ hợp chất hữu cơ X có công thức C4H6O2, chỉ bằng 3 phản ứng liên tiếp điều chế được Cao su Bu-Na; X có tên là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com