Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

Câu hỏi số 52:

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

Câu hỏi số 53:

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Câu hỏi số 54:

Cho sơ đồ phản ứng:  CH≡CH \xrightarrow[]{+HCN} X; X \xrightarrow[]{trunghop} polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 \xrightarrow[]{dongtrunghop} polime Z.  Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?

Câu hỏi số 55:

Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

Câu hỏi số 56:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 57:

Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C810O, có bao nhiêu đồng phân X thỏa mãn sơ đồ sau: X + NaOH → Không phản ứng;         X \overset{-HOH}{\rightarrow}\overset{xt}{\rightarrow}  Polime

Câu hỏi số 58:

Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

Câu hỏi số 59:

Cho các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon – 7. Có bao nhiêu loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo

Câu hỏi số 60:

Cứ 49,125 gam cao su Buna – S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và buta – 1,3 – đien trong loại cao su trên tương ứng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com