Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Câu hỏi số 62:

Polime nào sau đây không bị phản ứng khi đun nóng với dung dịch NaOH

Câu hỏi số 63:

Nhận xét nào sau đây không hoàn toàn đúng?

Câu hỏi số 64:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 65:

Từ hợp chất hữu cơ X có công thức C4H6O2, chỉ bằng 3 phản ứng liên tiếp điều chế được Cao su Bu-Na; X có tên là

Câu hỏi số 66:

Cho cao su thiên nhiên tác dụng với HCl được cao su hyđroclo chứa 20,58% Clo về khối lượng. Trung bình một phân tử HCl tác dụng với bao nhiêu mắt xích cao su thiên nhiên

Câu hỏi số 67:

Cho các polime: poliamit, poliete, polieste, poliphenol fomalđehit, polivinyl clorua. Có bao nhiêu trong số các polime kể trên không bền trong môi trường kiềm

Câu hỏi số 68:

Có bao nhiêu chất là poliamit trong số các polime sau: tơ clorin, sợi visco, tơ capron, nilon 6,6, nhựa novolac, tơ lapsan, tơ olon

Câu hỏi số 69:

Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:    C2H4  →   C2H4Cl2 → C2H3Cl → PVC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%)  

Câu hỏi số 70:

Trong công nghiệp người ta điều chế PVC từ etilen theo sơ đồ sau:    Etilen \overset{Cl_{2}}{\rightarrow} 1,2-đicloetan \overset{500^{\circ}C}{\rightarrow} Vinyl clorua → PVC     Với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80%, 70% và 62,5%. Thể tích khí              etilen ( ở đktc ) cần lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com