Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

Câu hỏi số 72:

Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

Câu hỏi số 73:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 74:

Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Câu hỏi số 75:

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

Câu hỏi số 76:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu hỏi số 77:

Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H2 \dpi{100} \xrightarrow[]{xt,t^{0}}\dpi{100} \xrightarrow[Pd,PbCO_{3}]{+H_{2},t^{0}}\dpi{100} \xrightarrow[t^{0},xt,p]{+Z} Cao su buna-N Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Câu hỏi số 78:

Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là:

Câu hỏi số 79:

Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

Câu hỏi số 80:

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com