Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Hợp chất nào duới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu hỏi số 2:

Người ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì .................... làm mục quần áo.

Câu hỏi số 3:

Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả nhu sau nA → (A)n. Trong đó n là

Câu hỏi số 4:

Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu hỏi số 5:

Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? 

Câu hỏi số 6:

Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH và C2H6. Số chất có khả năng trùng hợp để tạo polime là

Câu hỏi số 7:

Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả như sau: nA => (A)n. Trong đó n là:

Câu hỏi số 8:

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. số tơ tổng hợp là 

Câu hỏi số 9:

Hợp chất có công thức [-NH-(CH2)5-CO-]n có tên là

Câu hỏi số 10:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com