Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 1: Polyeste là một loại tơ sợi tổng hợp, nó được tạo ra do sự trùng ngưng (đồng trùng ngưng) giữa axit Tereptalic (axit 1,4-Bezenđicacboxilic) với Etylenglicol (Etanđiol-1,2). Một loại tơ Polyeste có khối lượng phân tử là 153600. Có bao nhiêu đơn vị mắt xích trong phân tử polyme này?

A. 808 đơn vị mắt xích

B. 800 đơn vị mắt xích

C. 768 đơn vị mắt xích

D. 960 đơn vị mắt xích

Câu 2: Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dd brom dư thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ưng trùng hợp và khối lượng poli etilen (PE) thu được là

A. 77,5% và 21,7 gam

B. 85% và 23,8 gam

C. 77,5% và 22,4 gam

D. 70% và 23,8 gam

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là ( biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4

B. 448

C. 224

D. 286,7

Câu 4: Phân tử khối trung binh của caosu tụ nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglat là 36720 và 47300 (dv ). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên là

 

A. 680 và 473

B. 540 vả 473

C. 680 và 550

D. 540 và 550

Câu 5: Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại rơ clorin trong đó clo chiếm 17,53%. Trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PP?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 6: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Metan → axetilen (hs 15%) → vinyl clorua  (hs 85%)→ PVC(hs=80%)

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở đktc?

A. 7245 m3

B. 7027 m3

C. 3622 m3

D. 3514 m3

Câu 7: Một đoạn mạch poiletilen có khối lượng 8,4mg. Số mắt xích etilen (-CH2-CH2-) có trong đoạn mạch đó là?

A. 1,626.1023

B. 1,807. 1023.

C. 1,626. 1020.

D. 1,807. 1020

Câu 8: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hóa của PE là

A. 12.000 

B. 13.000

C. 15.000 

D. 17.000

Câu 9: Một loại cao su buna-N có phần trăm khối lượng của nitơ là 19,72%. Tỉ lệ mắt xích butađien và vinyl xianua là

A. 1:3

B. 3:1

C. 2:1

D. 1:2

Câu 10: Cho 2,721 gam cao su buna-S tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 3,53 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích giữa butađien và stiren trong loại cao su đó là 

A. 1:2

B. 2:1

C. 1:1

D. 3:2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com