Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quang học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Một vật là một đoạn thẳng sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ ( điểm A nằm trên trục chính ) cho ảnh thật A1B1 cao 1,2 cm. Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính là 20 cm. Dịch chuyển vật đi một đoạn 15 cm dọc theo trục chính thì thu được ảnh ảo A2B2 cao 2,4 cm. Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi dịch chuyển và tìm độ cao của vật?

Câu hỏi: 42879

Câu hỏi số 12:

Một vật đặt trước thấu kính hội tụ cho một ảnh thật cao 0,9cm. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 3cm dọc theo trục chính thì thu được một ảnh thật mới cao 1,5cm. Ảnh mới cách ảnh cũ là 45cm. Xác định khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính, khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi vật dịch chuyển và độ cao của vật

Câu hỏi: 42790

Bài 13:

Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 6 cm. Một vật sáng AB cao 3 cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính ( B thuộc trục chính ). AB cách màn ảnh một khoảng L = 25 cm.

Câu hỏi số 1:

Tìm vị trí đặt thấu kính để cho ảnh rõ nét trên màn.

Câu hỏi: 42782

Câu hỏi số 2:

Tìm chiều cao của ảnh.

Câu hỏi: 42783

Câu hỏi số 14:

Vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng bằng 5 lần tiêu cự. Dựng ảnh và xác định từ hình vẽ ảnh nhỏ hơn vật bao nhiêu lần? 

Câu hỏi: 41915

Câu hỏi số 15:

Thấu kính hội tụ tiêu cự f được cắt ngang qua quang tâm thành 2 nửa thấu kính L1 và L2 bằng nhau. Phần bị cắt của L2 được thay bằng gương phẳng M. L1 và L2 + gương M được lắp thành hệ quang như hình vẽ trong đó:

L1 và L2 + gương M và vật sáng nhỏ AB được đặt vuông góc với xy (O1A = 3f)

O1, O2 trùng với quang tâm, xy trùng với trục chính của L1 và L2

Khoảng cách O1O2 = 2f và mặt phản xạ của gương M hướng về L1. Vẽ ảnh của vật AB qua quang hệ. Cho biết sơ đồ tạo ảnh và số lượng ảnh của AB qua hệ

Câu hỏi: 41895

Câu hỏi số 16:

Đặt vật sáng nhỏ AB ở phía trên và vuông góc với trục chính xy của thấu kính hội tụ L. Tiêu cự f (A ∈ xy). Qua thấu kính, người ta thấy vật AB cho ảnh ngược chiều cao gấp 2 lần vật. Giữ nguyên vị trí của thấu kính L, dịch chuyển vật sáng AB dọc théo xy lại gần thấu kính một đoạn 10cm( vẫn có AB ⊥ xy và A ∈ xy) thì ảnh của vật AB lúc này vẫn cao gấp 2 lần vật. Hỏi ảnh của AB trong mỗi trường hợp là ảnh gjf? Tìm tiêu cự f của L. Vẽ hình 

Câu hỏi: 41891

Bài 17:

Thấu kính hội tụ L1 và thấu kính phân kì L­2 có cùng tiêu cự f = 15 cm, đặt đồng trục. Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính và trong khoảng giữa hai quang tâm O1O2 như hình vẽ. Cho O1O2 = = 40 cm. Xác định vị trí đặt vật để: 

Câu hỏi số 1:

Hai ảnh ở vị trí trùng nhau.

Câu hỏi: 41871

Câu hỏi số 2:

Hai ảnh có độ lớn bằng nhau.

Câu hỏi: 41872

Câu hỏi số 18:

Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ ( A nằm trên trục chính ), thấu kính cho ảnh thật A1’B1’. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật AB một đoạn 20 cm dọc theo trục chính thì thu được ảnh A2’B2’ = 1,5 A1’B1’ và ảnh A2’B2’ dịch đi 60 cm so với ảnh A1’B1’, Tìm tiêu cự của thấu kính?

Câu hỏi: 41868

Câu hỏi số 19:

Một vật sáng AB đặt trước thấu kính phân kì cho một ảnh cao là A1B1 = 0,8cm. Thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự và cũng đặt ở vị trí của thấu kính phân kì thì thu được một ảnh thật, chiều cao là A2B2 = 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh là 72cm. Tìm tiêu cự của thấu kính và chiều cao của vật. Chú ý không sử dụng công thức thấu kính

Câu hỏi: 41865

Bài 20:

Cho hình vẽ như hình bên. Biết PQ là trục chính của thấu kính, S là nguồn sáng điểm, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính

Câu hỏi số 1:

Xác định loại thấu kính, quang tâm O và tiêu điểm chính của thấu kính bằng cách vẽ đường truyền của các tia sáng

Câu hỏi: 41382

Câu hỏi số 2:

Biết S, S’ cách trục chính PQ những khoảng tương ứng h = SH = 1cm; h’ = S’H’ = 3cm và HH’ = l = 32cm. Tính tiêu cự f của thấu kính và khoảng  cách từ điểm sáng S tới thấu kính

Câu hỏi: 41383

Câu hỏi số 3:

Đặt một tấm bìa cứng vuông góc với trục chính ở phía trước và che kín nửa trên của thấu kính. Hỏi tấm bìa này phải đặt cách thấu kính một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu để không quan sát thấy ảnh S’?  Biết đường kính đường rìa của thấu kính là D = 3cm

Câu hỏi: 41384

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com