Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quang học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Như hình vẽ, xy là trục chính của thấu kính, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính. Hãy vẽ tiếp đường đi của tia sáng số (2) đi qua thấu kính, xác định loại thấu kính và vị trí của tiêu điểm. Giải thích cách vẽ?

Câu hỏi: 41884

Bài 22:

Thấu kính hội tụ L1 và thấu kính phân kì L­2 có cùng tiêu cự f = 15 cm, đặt đồng trục. Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính và trong khoảng giữa hai quang tâm O1O2 như hình vẽ. Cho O1O2 = = 40 cm. Xác định vị trí đặt vật để: 

Câu hỏi số 1:

Hai ảnh ở vị trí trùng nhau.

Câu hỏi: 41871

Câu hỏi số 2:

Hai ảnh có độ lớn bằng nhau.

Câu hỏi: 41872

Câu hỏi số 23:

Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ ( A nằm trên trục chính ), thấu kính cho ảnh thật A1’B1’. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật AB một đoạn 20 cm dọc theo trục chính thì thu được ảnh A2’B2’ = 1,5 A1’B1’ và ảnh A2’B2’ dịch đi 60 cm so với ảnh A1’B1’, Tìm tiêu cự của thấu kính?

Câu hỏi: 41868

Câu hỏi số 24:

Một vật sáng AB đặt trước thấu kính phân kì cho một ảnh cao là A1B1 = 0,8cm. Thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự và cũng đặt ở vị trí của thấu kính phân kì thì thu được một ảnh thật, chiều cao là A2B2 = 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh là 72cm. Tìm tiêu cự của thấu kính và chiều cao của vật. Chú ý không sử dụng công thức thấu kính

Câu hỏi: 41865

Bài 25:

Cho hình vẽ như hình bên. Biết PQ là trục chính của thấu kính, S là nguồn sáng điểm, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính

Câu hỏi số 1:

Xác định loại thấu kính, quang tâm O và tiêu điểm chính của thấu kính bằng cách vẽ đường truyền của các tia sáng

Câu hỏi: 41382

Câu hỏi số 2:

Biết S, S’ cách trục chính PQ những khoảng tương ứng h = SH = 1cm; h’ = S’H’ = 3cm và HH’ = l = 32cm. Tính tiêu cự f của thấu kính và khoảng  cách từ điểm sáng S tới thấu kính

Câu hỏi: 41383

Câu hỏi số 3:

Đặt một tấm bìa cứng vuông góc với trục chính ở phía trước và che kín nửa trên của thấu kính. Hỏi tấm bìa này phải đặt cách thấu kính một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu để không quan sát thấy ảnh S’?  Biết đường kính đường rìa của thấu kính là D = 3cm

Câu hỏi: 41384

Câu hỏi số 26:

Đặt một vật sáng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính) và cách thấu kính một khoảng OA. Trên màn( đặt vuông góc trục  chính sau thấu kính) ta nhận được ảnh A’B’. Giữ cho thấu kính cố định, dịch chuyển vật AB một đoạn 2 cm dọc theo trục chính và để thu được ảnh A’2B’2 cao gấp \frac{5}{3} lần ảnh A’1B’1 trên màn, ta phảo dịch chuyển màn đi 30cm so với vị trí cũ. Tìm tiêu cự của thấu kính

Câu hỏi: 41008

Câu hỏi số 27:

Đặt một vật sáng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính) và cách thấu kính một khoảng OA. Trên màn( đặt vuông góc trục  chính sau thấu kính) ta nhận được ảnh A’B’. Giữ cho thấu kính cố định, dịch chuyển vật AB một đoạn 2 cm dọc theo trục chính và để thu được ảnh A’2B’2 cao gấp lần ảnh A’1B’1 trên màn, ta phảo dịch chuyển màn đi 30cm so với vị trí cũ. Tìm tiêu cự của thấu kính

Câu hỏi: 40980

Câu hỏi số 28:

Một vật AB đặt trước một thấu kính phân kì cho ảnh A1B1 cao 0,8 cm. Giữ nguyên vật AB và thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự và cũng đặt ở vị trí của thấu kính phân kì thì thu được ảnh thật A2B2 cao 4 cm. Khoảng cách giữa hai ảnh là 72 cm. Tìm tiêu cự thấu kính và chiều cao của vật?

Câu hỏi: 40748

Câu hỏi số 29:

Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 60 cm thì mới nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 30 cm. Hãy dựng ảnh của vật ( có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính ) tạo bởi thấu kính hội tụ và cho biết khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Câu hỏi: 40646

Bài 30:

Trong câu 46 thực hành(sách giáo khoa lớp 9): Đo tiêu cự thấu kính hội tụ. Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức: f=\frac{d'+d}{4}

Câu hỏi số 1:

Hãy nêu cơ sở lí thuyết và cách tiến hành thí nghiệm 

Câu hỏi: 40619

Câu hỏi số 2:

Vẽ hình

Câu hỏi: 40620

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com