Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quang học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 41:

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O của thấu kính một khoảng OA = a. Nhận thấy rằng, nếu dịch chuyển vật đi một khoảng b = 5cm lại gần hoặc ra xa thấu kính, thì đều được ảnh có độ cao bằng ba lần vật, trong đó có một ảnh cùng chiều và một ảnh ngược chiều với vật. Hãy  

Câu hỏi số 1:

Vẽ ảnh, xác định a và tiêu cự f của thấu kính

Câu hỏi: 37496

Câu hỏi số 2:

Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, cách thấu kính 18cm. Cho điểm sáng S dịch chuyển theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính với vận tốc bao nhiêu, nếu thấu kính được giữ cố định

Câu hỏi: 37497

Câu hỏi số 42:

Hệ quang học gồm một gương phẳng và một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự f. Gương phẳng đặt tại tiêu diện của thấu kính (hình vẽ). Nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính, cách đều thấu kính và gương. Bằng cách vẽ đường đi của các tia sáng hãy xác định vị trí của tất cả các ảnh của S qua hệ. Tìm khoảng cách giữa các ảnh đó. ( không được dung công thức thấu kính)

Câu hỏi: 37210

Bài 43:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm

Câu hỏi số 1:

Nêu ít nhất một ứng dụng của thấu kính này trong thực tế và tính bội giác của thấu kính

Câu hỏi: 36844

Câu hỏi số 2:

Vật sang AB vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm, A thuộc trục chính. Giữ vật cố định và dịch chuyển thấu kính một đoạn x sao cho khoảng cách từ ảnh đến thấu kính giảm 5cm so với lúc đầu. Xác định x và chiều dịch chuyển của thấu kính

Câu hỏi: 36845

Bài 44:

Cho một điểm sáng S nằm ngoài trục chính và gần trục chính của thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 10 cm và cách thấu kính 15cm

Câu hỏi số 1:

Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

Câu hỏi: 36795

Câu hỏi số 2:

Cho S chuyển động đều theo phương vuông góc với trục chính và ra xa trục chính với tốc độ 3cm/s trong thời gian 1,5s. Xác định chiều và độ dịch chuyển của S’

Câu hỏi: 36796

Câu hỏi số 3:

L1 và S giữ nguyên như câu 1. Đặt thêm thấu kính hội tụ L2 cùng trục chính với L1 sao cho S nằm giữa hai thấu kính, ảnh của S tạo bởi hai thấu kính đối xứng với nhau qua trục chính. Tính khoảng cách giữa hai thấu kính và tiêu cự của L2

Câu hỏi: 36797

Bài 45:

Một chùm sáng song song có đường kính D = 5cm được chiếu tới thấu kính phân kì O1 sao cho tia trung tâm của chùm sáng trùng với trục chính của thấu kính. Sau khi khúc xạ qua thấu kính này cho một hình tròn sáng có đường kính D1 = 7cm trên màn chắn E đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính phân kì một khoảng là l.

Câu hỏi số 1:

Nếu thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ O2 có cùng tiêu cự và nằm ngay vị trí của thấu kính phân kì thì trên màn chắn E thu được hình tròn sáng có đường kính là bao nhiêu?

Câu hỏi: 36631

Câu hỏi số 2:

Nếu thay thấu kính phân kì bằng thấu kính hội tụ O2 có cùng tiêu cự và nằm ngay vị trí của thấu kính phân kì thì trên màn chắn E thu được hình tròn sáng có đường kính là bao nhiêu?

Câu hỏi: 36632

Bài 46:

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f cho ảnh thật A’B’ hứng được trên một màn E đặt song song với thấu kính. Màn E cách vật AB một khoảng L, khoảng cách từ thấu kính tới vật là d, từ thấu kính tới màn là d’

Câu hỏi số 1:

Chứng minh công thức: \frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}

Câu hỏi: 36563

Câu hỏi số 2:

Giữ vật và màn cố định, cho thấu kính di chuyển giữa vật và màn sao cho thấu kính luôn song song với màn và vị trí truch chính không thay đổi. Gọi l là khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn E. Lập biểu thức tính f theo L và l

Câu hỏi: 36564

Bài 47:

Một điểm sáng S ở cách màn hình một khoảng L. Trong khoảng giữa S và màn đặt một thấu kính O1sao cho trục chính của thấu kính đi qua S và vuông góc với màn ảnh. Thấu kính có rìa hình tròn.  ( Không áp dụng trực tiếp công thức thấu kính )

Câu hỏi số 1:

Khi L = 100cm, xê dịch thấu kính trong khoảng giữa S và màn ta chỉ tìm được một vị trí của thấu kính mà tại đó có ảnh rõ nét của S trên màn. Xác định vị trí của thấu kính khi đó và tính tiêu cự f của thấu kính?

Câu hỏi: 34565

Câu hỏi số 2:

Khi L = 81cm, xe dịch thấu kính trong khoảng vật – màn thì vết sáng trên màn không bao giờ thu lại một điểm, nhưng khi thấu kính cách màn một khoảng b thì vết sáng trên màn có bán kính nhỏ nhất. Xác định b?

Câu hỏi: 34566

Câu hỏi số 48:

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, A nằm trên trục chính, ta thu được ảnh A1B1 rõ nét trên màn cách thấu kính 15cm

Sau đó giữ nguyên vị trí thấu kính, dịch chuyển vật dọc theo trục  chính lại gần thấu kính một đoạn a, thì thấy phải dời màn ảnh đi một đoạn b = 5cm mới thu được ảnh rõ nét A2B2 trên màn. Biết A2B2 = 2A1B1

Tính khoảng cách a, tiêu cự của thấu kính

Câu hỏi: 34266

Câu hỏi số 49:

Một chùm tia sáng song song hình trụ tròn có đường kính D được chiếu vuông góc với mặt của một thấu kính hội tụ. Trục của chùm sáng trùng với trục của thấu kính. Phía sau thấu kính đặt một màn chắn sáng vuông góc với trục chính. Di chuyển màn chắn dọc theo trục chính của thấu kính, người ta thấy có hai vị trí của màn đều cho vệt sáng tròn có đường kính bằng \frac{D}{4}. Hai vị trí đó cách nhau một khoảng a = 10cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

Câu hỏi: 34113

Bài 50:

Trên hình 3, vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính xy của thấu kính L1, A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính L1. Biết AB = 20cm, A’B’ = 10cm, AA’ = 54cm

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 33617

Câu hỏi số 2:

Bằng kiến thức hình học, hãy  tính tiêu cự f1 của thấu kính L1

Câu hỏi: 33618

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 33619

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com