Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quang học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Hai vật nhỏ A1B1 và A2B2 giống nhau, đặt song song với nhau và cách nhau 45cm. Đặt một thấu kính hội tụ vào trong khoảng giữa hai vật sao cho trục chính vuông góc với các vật. Khi dịch chuyển thấu kính thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau là 15cm cùng cho hai ảnh: một ảnh thật và một ảnh ảo, trong đó ảnh ảo cao gấp hai lần ảnh thật. Tìm tiêu cự của thấu kính ( không dùng công thức thấu kính)

Câu hỏi: 39886

Bài 2:

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O của thấu kính một khoảng OA = a. Nhận thấy rằng, nếu dịch chuyển vật đi một khoảng b = 5cm lại gần hoặc ra xa thấu kính, thì đều được ảnh có độ cao bằng ba lần vật, trong đó có một ảnh cùng chiều và một ảnh ngược chiều với vật. Hãy  

Câu hỏi số 1:

Vẽ ảnh, xác định a và tiêu cự f của thấu kính

Câu hỏi: 37496

Câu hỏi số 2:

Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, cách thấu kính 18cm. Cho điểm sáng S dịch chuyển theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính với vận tốc bao nhiêu, nếu thấu kính được giữ cố định

Câu hỏi: 37497

Câu hỏi số 3:

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, A nằm trên trục chính, ta thu được ảnh A1B1 rõ nét trên màn cách thấu kính 15cm

Sau đó giữ nguyên vị trí thấu kính, dịch chuyển vật dọc theo trục  chính lại gần thấu kính một đoạn a, thì thấy phải dời màn ảnh đi một đoạn b = 5cm mới thu được ảnh rõ nét A2B2 trên màn. Biết A2B2 = 2A1B1

Tính khoảng cách a, tiêu cự của thấu kính

Câu hỏi: 34266

Câu hỏi số 4:

Có hai thấu kính được đặt đồng trục chính. Thấu kính hội tụ O1có tiêu cự 15cm, thấu kính phân kì O2 có tiêu cự 15cm. Hai thấu kính được đặt cách nhau một khoảng O1O2 - I - 40cm. Vật AB được đặt trong khoảng giữa O1O2 (hình 2). Biết ảnh của AB qua hai thấu kính Ol, O2 có vị trí trùng nhau. Tính khoảng cách từ vật AB đến thấu kính O1và dựng ảnh của AB qua hai thấu kính trên cùng một hình vẽ.

Câu hỏi: 28510

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com