Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắt -Crom - Đồng.

- Cấu hình electron nguyên tử, tính chất, ứng dụng, điều chế các kim loại sắt, đồng, crom…\n- Hợp chất của sắt, đồng, crom.\n- Tính chất và ứng dụng của

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Fe vào dung dịch HCl ; Đốt dây sắt trong khí clo ; Cho Fe dư vào dd HNO3 loãng ; Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư ; Cho Fe vào dd KHSO4  Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là 

Câu hỏi số 12:

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch CuCl2 là: 

Câu hỏi số 13:

Cho hỗn hợp Cu và Fe ( Fe dư) vào dung dịch HNO3 loãng được dung dịch X. Cho NaOH vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Kết tủa Y chứa 

Câu hỏi số 14:

Chuyển hóa giữa các dạng đicrômat và crômat nào dưới đây không đúng?

Câu hỏi số 15:

Một loại quặng sắt sau khi đã làm sạch tạp chất được hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng dư thu được dung dịch X và khí màu nâu đỏ bay ra. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy xuất hiện kết tủa trắng. Quặng sắt đó là

Câu hỏi số 16:

Từ Cu có bao nhiêu cách điều chế trực tiếp CuCl2 (mỗi trường hợp chỉ dùng một hóa chất)?

Câu hỏi số 17:

Cho các phát biểu sau:  (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.  (b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.  (c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ.  (d) CrO3 là một oxit axit. Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 18:

Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

Câu hỏi số 19:

Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom: Cr(OH)3 \dpi{100} \xrightarrow[]{+KOH}\dpi{100} \xrightarrow[]{+(Cl_{2}+KOH)}\dpi{100} \xrightarrow[]{+H_{2}SO_{4}}\dpi{100} \xrightarrow[]{+(FeSO_{4}+H_{2}SO_{4})} T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

Câu hỏi số 20:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com