Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắt -Crom - Đồng.

- Cấu hình electron nguyên tử, tính chất, ứng dụng, điều chế các kim loại sắt, đồng, crom…\n- Hợp chất của sắt, đồng, crom.\n- Tính chất và ứng dụng của

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là

Câu hỏi số 22:

Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

Câu hỏi số 23:

Cho sơ đồ chuyển hoá:              

Fe2O3 + dung dịch HI (dư) → X + Y + H2O.

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá.

Các chất X và Y là

Câu hỏi số 24:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 25:

Thực hiện các thí nghiệm sau:  (1) Đốt dây sắt trong khí clo.  (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).  (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).  (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.  (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).             Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)?

Câu hỏi số 26:

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

Câu hỏi số 27:

Cho sơ đồ phản ứng: Cr  \xrightarrow[t^{0}]{+Cl_{2},(du)}  X  \xrightarrow[]{+KOH(dac,du)+Cl_{2}}  Y Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là

Câu hỏi số 28:

Hoà tan Au bằng nước cường toan thì sản phẩm khử là NO; hoà tan Ag trong dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm khử là NO2. Để số mol NO2 bằng số mol NO thì tỉ lệ số mol Ag và Au tương ứng là

Câu hỏi số 29:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 30:

Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com