Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắt -Crom - Đồng.

- Cấu hình electron nguyên tử, tính chất, ứng dụng, điều chế các kim loại sắt, đồng, crom…\n- Hợp chất của sắt, đồng, crom.\n- Tính chất và ứng dụng của

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

Câu hỏi số 32:

Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom: Cr(OH)3 \dpi{100} \xrightarrow[]{+KOH}\dpi{100} \xrightarrow[]{+(Cl_{2}+KOH)}\dpi{100} \xrightarrow[]{+H_{2}SO_{4}}\dpi{100} \xrightarrow[]{+(FeSO_{4}+H_{2}SO_{4})} T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

Câu hỏi số 33:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 34:

Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là

Câu hỏi số 35:

Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

Câu hỏi số 36:

Cho sơ đồ chuyển hoá:              

Fe2O3 + dung dịch HI (dư) → X + Y + H2O.

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá.

Các chất X và Y là

Câu hỏi số 37:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 38:

Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm

Câu hỏi số 39:

Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:

Câu hỏi số 40:

Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com