Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 1: Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài nào?

A. Những loài sừ dụng thức ăn là động vật ăn thực vật.

B. Những loài sử dụng thức ăn là động vật ăn thịt sơ cấp.

C. Những loài sử dụng thức ăn là động vật thứ cấp.

D. Những loài sử dụng thức ăn là thực vật.

Câu 2: Tốc độ luân chuyển các chất dinh dưỡng khoáng trong chu trình địa hóa của 1 hệ sinh thái phụ thuộc vào:

A. Lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống hệ sinh thái.

B. Lượng mưa.

C. Tốc độ sinh dưỡng và phát triển của sinh vật sản xuất.

D. Tốc độ phân giải của các sinh vật phân giải và tốc độ sinh trưởng của sinh vật sản xuất.

Câu 3: Chiều dài của mỗi chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường ngắn (không quá 5, 6 mắt xích) vì:

A. Trong mùa đông nhiệt độ thấp kéo dài làm tiêu hao nhiều năng lượng của sinh vật.

B. Thức ăn nhận từ sinh vật sản xuất nghèo dinh dưỡng và khó tiêu hóa.

C. Số lượng cá thể của quần thể động vật ăn thịt ở bậc cuối cùng rất nhiều.

D. Chỉ một phần nhỏ năng lượng nhận từ mắt xích phía trước của chuỗi thức ăn được tính lũy trong chất hữu cơ của mắt xích tiếp theo phía sau.

Câu 4: Khi nói về chu trình cacbon, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong quần xã hợp chất cacbon được trao đổi thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

B. Khí CO2 trở lại môi trường do hoạt động hô hấp của sinh vật hoặc từ quá trình đốt nguyên liệu.

C. Cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp.

D. Không phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn lớn.

Câu 5: Chúng ta lo lắng rằng, trong thế kỉ 21 loài người sẽ chạm đến mốc 10 tỷ người, đó là số lượng tối đa mà hành tinh này có thể duy trì được. Điều này liên quan đến khái niện nào?

A. Cân bằng sinh thái.

B. Phân li ổ sinh thái.

C. Sinh trưởng theo cấp số nhân.

D. Sức chứa môi trường.

Câu 6: Sản lượng sơ cấp tinh có thể được định nghĩa là:

A. Năng lượng tiêu thụ bởi tất cả các sinh vật tiêu thụ bậc một.

B. Lượng chất sống do sinh vật sinh vật sản xuất tạo ra nhờ quang hợp trừ đi lượng chất sống tiêu hao qua hô hấp, rơi rụng, chất thải.

C. Sinh khối tạo được bởi tất cả sinh vật tiêu thụ bậc 1.

D. Tổng năng lượng thu được qua quang hợp.

Câu 7: Câu nào sau đây giải thích đúng nhất về kết quả xảy ra khi sinh vật ăn thịt chủ yếu trong hệ sinh thái bị biến mất?

A. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái sau đó giảm do tăng cạnh tranh.

B. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái sau đó giảm bởi vì động vật ăn cỏ mới xâm nhập hệ sinh thái.

C. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái sau đó tăng lên.

D. Quần xã sau đó nhanh chóng trở nên cân bằng.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là không chính xác khi nói về sự ô nhiễm môi trường trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam?

A. Cacbon hữu cơ không có khả năng gây ô nhiễm môi trường vì nó được các loài vi sinh vật biến đổi một cách nhanh chóng.

B. Ngoài CO2 còn nhiều loại khí khác ví dụ như hơi nước cũng có khả năng gây hiệu ứng nhà kính.

C. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính được gia tăng đáng kể do các hoạt động công nghiệp.

D. Ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân ảng hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của người dân.

Câu 9: Sinh vật đưa năng lượng từ chu trình dinh dưỡng ra môi trường vô sinh:

A. Động vật phù du.

B. Thực vật phù du.

C. Vi khuẩn lam.

D. Tảo lục.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về chu trình nước:

A. Hầu hết nước trong khí quyển rơi xuống lục địa và theo sông suối ra biển.

B. Sự bốc hơi nước ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu.

C. Một phần nước ngẫm vào lòng đất tạo thành nước ngầm.

D. Chỉ một lượng nhỏ nước trong khí quyển rơi xuống mắt đất, và phầm lớn trong số đó lại bốc hơi vào khí quyển.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com