Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 11: Sự kiện đáng chú ý nhất trong trong kỉ Cac bon là 

A. Các loại quyết trần phát triển mạnh và sau đó bị chết hàng loạt.

B. Cây có mạch và động vật lên cạn.

C. Phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng.

D. Cây hạt trần ngự trị, phát sinh thú và chim.

Câu 12: Trong hệ sinh thái nào sau đây, quần xã sinh vật có ít vai trò ít quan trọng hơn nhân tố vô sinh:

A. Đống rêu đới lạnh.

B. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

C. Sa van.

D. Rạng san hô.

Câu 13: Phát biểu nào sai:

A. Vi khuẩn có định Nitơ khi quyển có thể là vi khuẩn cộng sinh hoặc sống tự do.

B. Nấm là một nhân tố tham gia vào chu trính Nitơ tự nhiên.

C. Động vật là một thành phần của chu trình Nitơ tự nhiên.

D. Nitơ phân tử có liên kết ba bền vững, chỉ enzim nitrogenase đủ mạnh để phá vỡ liên kết này và tham gia vào có định Nitơ.

Câu 14: Hiệu suất sinh thái là 10%. Nếu sinh vật tiêu thụ bậc 1 ăn 2000 Kg thực vật thì....sẽ được chuyển vào mô của sinh vật tiêu thụ bậc một.

A. 200 Kg.

B. 20 Kg.

C. 2 Kg.

D. Không có phương án đúng.

Câu 15: Khu sinh học có đa dạng sinh học lớn nhất là:

A. Rừng lá rộng ôn đới.

B. Đồng rêu hàn đới.

C. Rừng Tai ga.

D. Rừng mưa nhiệt đới.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chu trình cacbon:

A. Chu trình cacbon chỉ liên quan tới các yếu tố vô sinh của HST.

B. Chu trình cacbon góp phần tái tạo năng lượng trong HST.

C. Chu trình cacbon không xuất hiện ở hệ sinh thái nông nghiệp.

D. Chu trình cacbon là chu trình vật chất của mọi hệ sinh thái.

Câu 17: Hệ sinh thái nào sau đây có sức sản suất thấp nhất:

A. HST vùng nước khơi đại dương.

B. HST đồng cỏ nhiệt đới.

C. HST hệ cửa sông.

D. HST rừng lá kim phương bắc.

Câu 18:

Sự khác biệt rõ nhất về dòng năng lượng và dòng vật chất trong hệ sinh thái là:

A. Tổng năng lượng sinh ra luôn lớn hơn tổng sinh khối.

B. Năng lượng được sử dụng lại còn chất dinh dưỡng thì không.

C. Các cơ thể sinh vật luôn cần chất dinh dưỡng, nhưng không phải lúc nào cũng cần năng lượng.

D. Các chất dinh dưỡng được sử dụng lại còn năng lượng thì không. 

Câu 19: Tôc độ luân chuyển của các chất dinh dưỡng khoáng trong chu trình sinh địa hóa của 1 hệ sinh thái phụ thuộc vào:

A. Lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống hệ sinh thái.

B. Lượng mưa.

C. Tốc độ sinh trưởng và phát triển của sinh vật sản xuất.

D. Tốc độ phân giải của các chất phân giải và tốc độ sinh trưởng của sinh vật sản xuất.

Câu 20: Trong một chuỗi thức ăn, biết sản lượng sơ cấp tinh của sinh vật sản xuất là 12.10kcal, hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 10%, của sinh vật bậc 2 là 15%. Số năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 tích tụ được là:

A. 15.105.

B. 12.105.

C. 8.106.

D. 18. 104.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com