Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong một hệ sinh thái trên đất liền , bậc dinh dưỡng nào có tổng sinh khố cao nhât?

Câu hỏi số 22:

Cho lưỡi thức ăn trong hệ sinh thái rứng như sau:

Sinh vật tiểu thụ bậc cao nhất trong lưỡi thức ăn trên là:

Câu hỏi số 23:

Một chuỗi thức ăn thường có ít mắt xích là do:

Câu hỏi số 24:

Mô tả nào nêu dưới đây là nói về sự khuyếch đại sinh học?

Câu hỏi số 25:

Trong một hệ sinh thái trên đất liền, bậc dinh dưỡng nào có tổng sinh khối cao nhất?

Câu hỏi số 26:

Các loài cá ăn sinh vật nổi thường có cơ quan lọc thức ăn là bộ lược mang. Số que mang của mỗi bộ lược mang dặc trưng cho từng loại như sau: loài I- 55, loài II-77, loài III- 56 và loài IV- 44. Khi sống trong cùng 1 môi trường, cặp nào sau đây có hiện tượng cạnh tranh mạnh nhất?

Câu hỏi số 27:

Xét các sinh vật sau:

1 nấm rơm

2. nấm linh chi

3. vi khuẩn hoại sinh

4. rêu bám trên cây

5. dương xỉ

Những sinh vật có chức năng tạo ra nguồn chất hữu cơ đầu tiên trong hệ sinh thái là:

Câu hỏi số 28:

Phát biểu nào sau đây về hệ sinh thái là đúng?

Câu hỏi số 29:

Ồ nhiễm không khí từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm đen vỏ cây Bạch dương ở Anh. Sự thay đổi này của môi trường sẽ gây ảnh hường như thế nào đối với các loài bướm đậu trên cây Bạch dương 

Câu hỏi số 30:

Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng hệ sinh thái?

(1)  Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp

(2)  Khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn tài nguyên tái sinh

(3)  Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(4)  Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí

(5)  Bảo vệ các loài thiên địch

(6)  Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, phá bỏ tất cả các hệ sinh thái nhân tạo

Phương án đúng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com