Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Phát biểu nào sau đây về hệ sinh thái là đúng?

Câu hỏi số 32:

Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là: A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; c = 4000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 5 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao. Hệ sinh thái nào sau đây có thể xảy ra?

Câu hỏi số 33:

Ồ nhiễm không khí từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm đen vỏ cây Bạch dương ở Anh. Sự thay đổi này của môi trường sẽ gây ảnh hường như thế nào đối với các loài bướm đậu trên cây Bạch dương 

Câu hỏi số 34:

Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng hệ sinh thái?

(1)  Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp

(2)  Khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn tài nguyên tái sinh

(3)  Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(4)  Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí

(5)  Bảo vệ các loài thiên địch

(6)  Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, phá bỏ tất cả các hệ sinh thái nhân tạo

Phương án đúng là:

Câu hỏi số 35:

Trong một hệ sinh thái,

Câu hỏi số 36:

Trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái đại dương, loài nào sau đây là thức ăn của mực?

Câu hỏi số 37:

Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:

Câu hỏi số 38:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật?

Câu hỏi số 39:

Xét các mối quan hệ sinh thái sau đây:

1. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

2. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

3. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

4. Dây tơ hống sống trên tán các cây trong rừng.

5. Loài kiến sống trên cây kiến.

Những mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia mối quan hệ đó là:

Câu hỏi số 40:

KHí quyển nguyên thủy có các hợp chất:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com