Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học hệ sinh thái

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 41: Chuối thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn là do

A. hệ sinh thái dưới nước đa dạng sinh học hơn.

B. môi trường nước không bị mặt trời đốt nóng.

C. môi trường nước có nhiệt độ ổn định.

D. môi trường nước giàu dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

Câu 42: Sau khi phá rừng trồng lúa bà con nông dân có thể trồng một hai vụ mà không phải bón phân. Tuy nhiên, sau đó nếu không bón phân thì năng suất lúa giảm đáng kể. Giải thích nào duwois đây là đúng nhấ?t

A. Các chất dinh dưỡng từ đất đã bị pha loãng với nước nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng

B. Vì trồng lúa nước nên các chất dinh dưỡng từ đất đã bị pha loãng vào đất trở nên nghèo dinh dưỡng.

C. Các chất dinh dưỡng đã bị rửa trôi nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng.

D. Các chất dinh dưỡng từ đất đã không được luân chuyển trở lại cho đất vì chúng đã bị con người đã chuyển đi nơi khác nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng.

Câu 43: Sau khi phá rừng trồng lúa bà con nông dân có thể trồng lúa một hai vụ mà không phải bón phân. Tuy nhiên, sau đó nếu không bón phân thì năng suất lúa giảm đáng kể. Giải thích nào dưới đây là đúng?

A. Các chất dinh dưỡng trong đất đã bị bốc hơi cùng với nước trên đất trở nên nghèo dinh dưỡng

B. Vì trồng lúa nước nên các chất dinh dưỡng từ đất đã bị pha loãng vào nước trên trở nên nghèo chất dinh dưỡng

C. Các chất dinh dưỡng đã bị rửa trôi nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng

D. Các chất dinh dưỡng từ đất không được luân chuyển trở lại cho đất vì chúng bị con người đã chuyển đi nơi khác nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng

Câu 44: Nguy cơ lớn nhất làm giảm số lượng các loài trong quần xã do con người gây ra là gì?

A. Khai thác quá mức các loài có tiềm năng kinh tế

B. Du nhập những loài ngoại lai vào quần xã trong nước

C. Khai thác quá mức các loài tuyệt chủng dẫn đến phá vỡ mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài

D. Các hoạt động của con người làm thay đổi, phân nhỏ và biến dạng nơi ở của nhiều loài trên cạn lẫn dưới nước

Câu 45: Tháp sinh thái nào thường là tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)?

A. Tháp sinh khối của hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới

B. Tháp sinh khối của hệ sinh thái rừng nhiệt đới

C. Tháp năng lượng của hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới

D. Tháp số lượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Câu 46: Để được năng suất cá tối đa trên một đơn vị diện tích mặt nước hồ thì điều nào dưới đây cần làm hơn cả

A. Nuôi các loài cá sồng ở các tầng nước khác nhau

B. Nuôi nhiều loài cá thuộc cùng một chuỗi thức ăn

C. Nuôi nhiều loài cá với mật độ càng cao càng tốt

D. Nuôi một loài cá thích hợp với mật độ cao và cho dự thừa thức ăn

Câu 47: Nhóm sinh vật có thể chuyển hóa thành axit amin?

A. Sinh vật phân giải

B. Sinh vật sản xuất

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2

Câu 48: Loài côn trùng A là loài duy nhất có khả năng thụ phấn cho loài thực vật B. Côn trùng A bay đến hoa của cây B mang theo nhiều hạt phấn và tiến hành thụ phấn cho hoa. Nhưng trong quá trình này, côn trùng A đồng thời đẻ trứng vào bầu nhụy của 1 số hoa loài B. Ở những hoa này côn trùng nởi gây chết noãn trong các bầu nhụy. Nếu noãn bị hỏng, quả cũng bị hỏng và dẫn đến ấu trùng của côn trùng A cũng bị chết. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. Hội sinh

B. Ức chế cảm nhiễm

C. Ký sinh

D. Cạnh tranh

Câu 49:

Hiệu suất sinh thái là:

 

 

A. Tỉ lệ giữa năng lượng thực tế so với năng lượng toàn phần trong mỗi bậc dinh dưỡng.

B. Ti lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

C. Tỉ lệ giữa năng lượng mất đi do hô hấp và bài tiết với năng lượng được tích lũy của mỗi bậc dinh dưỡng.

D.  Hiệu suất kinh tế mà con người có được khi vận dụng được các quy luật sinh thái vào thực tiễn sản xuất.

Câu 50:

Điều nào sau đây không thuộc ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái?

 

A. Giúp chúng ta hiểu các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ được thay thế trong tương lai.

B. Xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

C. Chủ động điều khiển sự phát triển của diễn thế theo hướng có lợi cho con người.

D. Thuần hóa giống vật nuôi, cây trồng từ thiên nhiên hoang dại.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com