`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 11: Quần thể hươu, nai thường có tỉ lệ đực : cái là:

A. 1 : 1.

B. 2 : 1 đến 3 : 1.

C. 1 : 3 đến 1 : 2.

D. 10 : 1.

Câu 12: Một loài sâu bọc có ngưỡng nhiệt độ phát triển là 8oC, tổng nhiệt hữu hiệu là 336. Nếu nhiệt độ môi trường ổn định ở mức xoC, thời gian sống là 24 ngày. Giá trị của x là: 

A. 18.

B. 22.

C. 24.

D. 28.

Câu 13: Kích thước quần thể phụ thuộc vào:

A. Mật độ cá thể của quần thể.

B. Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử cũng như xuất nhập cư.

C. Mức nhập cư và xuất cư của quần thể.

D. Mức sinh sản và tử vong của quần thể.

Câu 14: Ở Bọ rùa khi nhiệt độ môi trường (T = 280C) thì phát hiện trong (D = 20 ngày). Còn khi nhiệt độ (T = 300C) thì (D = 16 ngày) nhiệt ngưỡng phát triển (C = 200C). Tổng nhiệt cho một chu kì phát triển ở (T = 280C) là:

A. S = (T - C)D = (28 - 20)20 = 160.

B. S = T + D/C = 28 + 20/20 = 29.

C. S = T - D/C = 28 - 1 = 27.

D. S = T - C + D = 28 - 20 + 20 = 28.

Câu 15: Khi số lượng cá thể của quần thể chạm tới sức chứa của môi trường, điều gì sẽ xảy ra?

A. Mật độ của quần thể tăng theo cấp số.

B. Mật độ của quần thể sẽ giảm theo cấp số.

C. Tốc độ tăng trưởng quần thể sẽ tăng.

D. Tốc độ tăng trưởng quần thể sẽ giảm.

Câu 16: Những cây thông xòe bóng râm và giết chết các cây non mới nảy mầm từ hạt, vậy chúng sẽ có kiểu phân bố nào?

A. Ngẫu nhiên.

B. Theo nhóm.

C. Đều.

D. Rời rạc.

Câu 17: Trong các nhóm sinh vật sau đây, nhóm nào không được coi là quần thể:

A. Cá trắm có trong ao.

B. Sen trong đầm.

C. Cá rô phi đơn tính trong ao.

D. Voi trong rừng Tánh Linh.

Câu 18: Ở thuốc lá, cặp gen aa quy định khả năng chống chịu lạnh tói 100C, AA quy định khả năng chống chịu nóng đến 350C, cây dị hợp Aa chịu được nhiệt độ từ 100C đến 350C. Đặc đểm này được giải thích bằng giả thuyết:

A. Về tác động của hiện tượng trội không hoàn toàn.

B. Về trạng thái dị hợp.

C. Về tác động cộng gộp của các gen trội có lợi.

D. Siêu trội.

Câu 19: Hooc môn kích thích tự nhiên ở thực vật là:

A. ANA.

B. AIA.

C. AIB.

D. AAB.

Câu 20: Trường hợp nào sau đây thể hiện nhịp sinh học:

A. Chim di cư về phương Nam tránh rét vào mùa đông hàng năm.

B. Chim xù lông khi trời rét.

C. Hoa mười giờ nở vào buổi trưa.

D. Cây trinh nữ cụp lá khi có va chạm.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO