Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là quần thể?

Câu hỏi số 32:

Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm:

Câu hỏi số 33:

Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình 30°C, một loài bọ cánh cứng có chu kì sống !à 10 ngày đêm. Còn ở thành phố B, nhiệt độ trung bình 18°C thì chu kì sống của loài này là 30 ngày đêm. Số thế hệ trung bình trong năm 2010 của loài trên tại thành phố A và thành phố B lần lượt là:

Câu hỏi số 34:

Yếu tố quan trọng nhất chi phổi đến cơ chế tự điều chỉnh sổ lượng cá thế của quần thể là:

Câu hỏi số 35:

Ứng dụng sự thích nghi cùa cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta đã trồng xen các loài cây theo trình tự:

Câu hỏi số 36:

Nghiên cứu 1 quần thế chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng sổ cá thể của quần thể. Kích thước của quần thế là bao nhiêu sau thời gian 2 năm:

Câu hỏi số 37:

Nhiệt độ môi trường tăng, ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ sinh trưởng, trổi phát dục của động vật biến nhiệt?

Câu hỏi số 38:

Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi

Câu hỏi số 39:

Nếu có thiên tai hay sự cố làm tăng vọt tỉ lệ chết của quần thể, thì sau đó loại quần thể thường phục hồi nhanh nhất là quần thể có tốc độ sinh sản cao, và tuổi thọ

Câu hỏi số 40:

Khi nói về giới hạn sinh thái, điều nào sau đây không đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com