`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 31: Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là quần thể?

A. Tập hợp các con mối sống trong một tồ mổi ở góc vườn.

B. Tập hợp cá sống trong vườn quốc gia Tam Đảo.

C.  Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.

D. Tập hợp cá sống ở Hồ Tây

Câu 32: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm:

A. Vi sinh vật, thực vật, động vật và con người

B. Thế giới hữu cơ của môi trường và là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.

C. Vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.

D. Thực vật, động vật và con người 

Câu 33: Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình 30°C, một loài bọ cánh cứng có chu kì sống !à 10 ngày đêm. Còn ở thành phố B, nhiệt độ trung bình 18°C thì chu kì sống của loài này là 30 ngày đêm. Số thế hệ trung bình trong năm 2010 của loài trên tại thành phố A và thành phố B lần lượt là:

A. 18 và 36

B. 37 và 12 

C. 12 và 18

D. 36 và 13

Câu 34: Yếu tố quan trọng nhất chi phổi đến cơ chế tự điều chỉnh sổ lượng cá thế của quần thể là:

A. Mức tử vong

B. Sức tăng trưởng của các cá thể

C. Nguồn thức ăn từ môi trường

D. Mức sinh sản

Câu 35: Ứng dụng sự thích nghi cùa cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta đã trồng xen các loài cây theo trình tự:

A. Cây ưa ấm trồng trước, cây chịu hạn trồng sau

B. Cây ưa bóng trồng trước, cây ưa sáng trồng sau

C. Cây ưa sáng trồng trước, cây ưa bóng trồng sau

D. Cây ưa lạnh trồng trước, cây ưa nhiệt trồng sau.

Câu 36: Nghiên cứu 1 quần thế chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng sổ cá thể của quần thể. Kích thước của quần thế là bao nhiêu sau thời gian 2 năm:

A. 2132

B. 2067

C. 2097

D. 2130

Câu 37: Nhiệt độ môi trường tăng, ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ sinh trưởng, trổi phát dục của động vật biến nhiệt?

A. Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục giảm.

B. Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục kéo dài.

C. Tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục rút ngắn.

D. Tốc độ sinh trường tăng, thời gian phát dục kéo dài.

Câu 38: Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi

A. theo mối quan hệ của các cá thề trong quần thể.

B. do hoạt động của con người.

C. theo nhu cầu về nguồn sống của các cá thế trong quần thể.

D. theo cấu trúc tuổi của quần thể.

Câu 39: Nếu có thiên tai hay sự cố làm tăng vọt tỉ lệ chết của quần thể, thì sau đó loại quần thể thường phục hồi nhanh nhất là quần thể có tốc độ sinh sản cao, và tuổi thọ

A. tuổi sinh thái thấp

B. tuổi sinh thái cao

C. trung bình thấp

D. tuổi sinh lí thấp

Câu 40: Khi nói về giới hạn sinh thái, điều nào sau đây không đúng?

A. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực

B. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng

C. Cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trường thành

D. Cơ thế sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com