Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Trong điều kiện nào quần thể có số lượng được điều chỉnh ở mức cân bằng?

 

 

Câu hỏi số 52:

Số lượng cá thế của quẩn thể tảo tăng vào ban ngày, giảm vào ban đêm thuộc loại biến động nào?

 

 

Câu hỏi số 53:

Những vai trò của việc nghiên cứu quy luật giới hạn sinh thái là:

1. Tạo điều kiện tối thuận cho vật nuôi cây trồng về mỗi nhân tố sinh thái.

2. Mỗi loài có giới hạn đặc trưng về mỗi nhân tố sinh thái. Do vậy trong công tác nuôi trồng ta không cần bận tâm đến khu phân bố.

3. Khi biết được giới hạn sinh thái từng loài đối với mỗi nhân tố sinh thái ta phân bố chúng một cách hợp lí. Điều này còn có ý nghĩa trong công tác di nhập vật nuôi, cây trồng.

4. Nên giữ môi trường ở giới hạn dưới hoặc giới hạn trên để sinh vật khỏi bị chết.

Phương án đúng là:

Câu hỏi số 54:

Quần thể là gì?

Câu hỏi số 55:

Hiện tượng tách bầy cùa ong mật vào mùa đông, sự phân chia lãnh địa của sư tử, hổ, báo được gọi là:

 

 

Câu hỏi số 56:

Điều nào sau đây không thuộc vai trò chủ yếu của quần tụ và hiệu quả nhóm?

1. Giúp các cá thể trong quần thể tự vệ cùng như tìm kiếm thức ăn tốt hơn

2. Tăng cường khả năng sinh sản của quần thể

3. Chống lại tác hại khi xảy ra dịch bệnh

4. Chống gió, chống mất nước

5. Tạo điều kiện cho loài khác dùng làm thức ăn.                              

 Phương án đúng là:

Câu hỏi số 57:

Ví dụ nào sau đây là tác động của hiệu quả nhóm?

Câu hỏi số 58:

Cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế thoát hơi nước tốt hơn cây sống riêng rẽ. Đây là biểu hiện của:

Câu hỏi số 59:

Cho các hiện tượng sau?

1. Trâu, bò, ngựa đi ăn theo bầy, đàn.

2. Cây sống liền rễ thành từng đám

3. Sự tách bầy của ong mật vào mùa đông

4. Chim di cư theo đàn

5. Cây tự tỉa cành do thiếu ánh sáng

6. Gà ăn trứng của mình sau khi đẻ xong

 Quan hệ nào được gọi là quần tụ?

Câu hỏi số 60:

Kích thước một quần thể dưới mức tối thiểu sẽ dẫn đến diệt vong, vì:

1. Xảy ra giao phối cận huyết

2. Thiếu sự hỗ trợ, kiếm ăn và tự vệ không tốt.

3. Sinh sản tăng nhanh, dẫn đến thiếu thức ăn, chỗ ở, xuất hiện dịch bệnh.

4. Cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực và cá thể cái ít, làm giảm khả năng sinh sản.

Phương án đúng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com