Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học quần xã

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 21:

Một quần xã có độ đa dạng càng cao thì:

A. Sẽ có sự cạnh tranh càng gay gắt

B. Sau đó sẽ có khống chế sinh học làm giảm ngay độ đa dạng

C. Số lượng cá thế trong quần xã rất cao.

D. Sổ lượng loài và tính ổn định của quần xã càng cao.

Câu 22:

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1)  Xuất hiện ờ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2)  Có sự biến đổi tuần tự của quân xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3)  Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi

về các điêu kiện tự nhiên của môi trường.

(4)  Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là:

A. (3) và (4)

B. (1) và (2)

C.  (2) và (3)

D.  (1) và (4)

Câu 23: Trong sự tồn tại của quần xã, khống chế sinh học có vai trò

A. điều hòa tỉ lệ đực cái ở các quần thể, đảm bảo cân bằng quần xã

B. điều hòa các nhóm tuổi trong quần thể, đảm bảo cân bằng của quần xã

C. điều hòa mật độ các quần thể, đảm bảo tính cân bằng quần thể

D. điều hòa nơi ở của các quần thể, đảm bảo tính cân bằng quần thể

Câu 24: Trong mối quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối quan hệ cạnh tranh là

A. một loài sống bình thường, nhưng gây hại cho loài khác sống chung vói nó.

B. hai loài đều kìm hãm sự phát triển của nhau.

C. một loài bị hại thường có kích thước nhỏ, số lượng đông; một loài có lợi

D. một loài bị hại thường có kích thước lớn, số lượng ít; một loài có lợi

Câu 25: Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quan hệ cạnh tranh khác loài là một trong những động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa.

B. Mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.

C. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và cùng chung sống trong một sinh cảnh sẽ xảy ra sự cạnh tranh khác loài.

D. Ở mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường chỉ làm suy yếu vật chủ chứ không tiêu diệt vật chủ.

Câu 26: Xét một số ví dụ sau:

(1)  Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Khi nuôi nhốt chungtrong một lồng lớn thì người ta thấy hai loài sáo này giao phối với nhau nhưng không sinh con.

(2)  Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử chung nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(3)  Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la, con la không có khả năng sinh sản.

(4)  Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

Những ví dụ biểu hiện của cách li trước hợp tử là

A. (2) và (4)

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1) và (4)

Câu 27: Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng?

A. Hợp tác là mối quan hệ hai loài cùng có lợi và nếu thiếu thì cả hai loài không thể tồn tại được

B. Nấm phát triển ở rễ cây thông là mối quan hệ kí sinh - vật chủ

C. Tháp sinh thái số lượng lộn ngược tìm thấy trong quần xã có quan hệ lí sinh vật chủ

D. Tu hú đẻ trứng vào tổ chim cúc cu là kiểu quan hệ hợp tác

Câu 28: Xét về mặt lí thuyết, quần xã sinh vật như thế nào thì khả năng hình thành loài mới sẽ cao?

A. Quần xã có nhiều loài động vật có họ hàng gần gũi.

B. Quần xã có nhiều loài thực vật có họ hàng gần gũi.

C. Quần xã có nhiều loài thực vật sinh sản vô tính

D. Quần xã có thành phần loài đa dạng

Câu 29:

Độ phong phú của một loài là:

A. Tỉ lệ % số cá thể của loài đó, tính trên tổng số cá thể của các loài trong quần xã

B. Số quần thể có được trong một loài

C. Số loại nhóm tuổi của các quần thể trong loài

D. Số lượng cá thể của các quần thể trong loài 

Câu 30: Một quần xã có độ da dạng càng cao thì:

 

 

A. Sẽ có cạnh tranh càng gay gắt

B. Sau đó sẽ có khống chế sinh học làm giảm ngay độ đa dạng

C. Số lượng loài và tính ổn định của quần xã càng cao

D. Số lượng cá thể trong quần xâ rất cao

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com