Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học quần xã

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Một quần xã có độ đa dạng càng cao thì:

Câu hỏi số 22:

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1)  Xuất hiện ờ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2)  Có sự biến đổi tuần tự của quân xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3)  Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi

về các điêu kiện tự nhiên của môi trường.

(4)  Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là:

Câu hỏi số 23:

Trong sự tồn tại của quần xã, khống chế sinh học có vai trò

Câu hỏi số 24:

Trong mối quan hệ giữa hai loài, đặc trưng của mối quan hệ cạnh tranh là

Câu hỏi số 25:

Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 26:

Xét một số ví dụ sau:

(1)  Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Khi nuôi nhốt chungtrong một lồng lớn thì người ta thấy hai loài sáo này giao phối với nhau nhưng không sinh con.

(2)  Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử chung nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(3)  Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la, con la không có khả năng sinh sản.

(4)  Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

Những ví dụ biểu hiện của cách li trước hợp tử là

Câu hỏi số 27:

Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng?

Câu hỏi số 28:

Xét về mặt lí thuyết, quần xã sinh vật như thế nào thì khả năng hình thành loài mới sẽ cao?

Câu hỏi số 29:

Độ phong phú của một loài là:

Câu hỏi số 30:

Một quần xã có độ da dạng càng cao thì:

 

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com