Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học quần xã

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 31:

Diễn thế sinh thái là gì?

A. Đường biểu diễn về tác động của các nhân tố sinh thái đến sự phát triển của sinh vật.

B.  Tác động của các nhóm nhân tố sinh thái khác nhau đến sự hình thành một quần xã sinh vật.

C. Diễn biến về tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái đến một hệ sinh thái.

D. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

Câu 32: Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:

A. Sinh khối ngày càng giảm.

B. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

C. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

D. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

Bài 33:

Cho các dạng sống cộng sinh phổ biến sau:

1.   Táo đơn bào với nấm.

2.   Kiến và cây kiến.

3.   Mối và trùng roi sống trong Ống tiêu hóa của mốì.

4.   Cua và hải quỳ.

5.   Tảo vàng với san hô.

6.   Vi khuẩn nốt sần và cây họ đậu.

Câu 1: Dạng cộng sinh nào xảy ra giữa thực vật với nấm hoặc vi khuẩn:                  

A. 5.

B. 2, 3, 4.

C. 1, 6.  

D. 2.

Câu 2: Dạng cộng sinh nào xảy ra giữa động vật với động vật?

A. 3, 4, 5.   

B. 3, 4.  

C. 5, 6.   

D. 2, 3, 4.

Câu 34:

Quan hệ cộng sinh là gì?

A. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, nhưng không bắt buộc phải xảy ra.

B.  Trường hợp hai loài sống chung, trong đó chi có lợi cho một loài.

C. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, hai bên cùng có lợi và xảy ra bắt buộc.

D. Trường hợp loài này sống bám vào cơ thể của loài kia để sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ.

Câu 35: Hiện nay, diễn thế sinh thái diễn ra chủ yếu theo kiểu

A. diễn thế nguyên sinh

B. diến thế thứ sinh

C. diễn thế nhân tạo

D. hầu như không xảy ra diễn thế sinh thái

Câu 36: Diễn thế nguyên sinh

A. Thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.

B. Xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng, … của con người.

C. Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.

D. Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

Câu 37: Nguyên nhân chủ yếu gây ra  sự cạnh tranh giữa các loài là do chúng

A. Cùng sống trong một nơi ở.

B. Có các ổ sinh thái trùng lặp nhau.

C. Có mùa sinh sản trùng nhau

D. Có thời gian hoạt động kiếm ăn trùng nhau.

Câu 38: Quan hệ chặt chẽ giữa hai cây hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

A. Cộng sinh

B. Hội sinh

C. Ức chế - cảm nhiễm

D. Kí sinh

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com