Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học quần xã

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Bài tập luyện

Câu 41: Ức chế cảm nhiễm là:

A. Quan hệ của một loài sinh vật, trong quá trình sống đã kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật khác.

B. Trường hợp xuất hiện các hoocmôn ức chế sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

C. Trường hợp quần thể vượt quá kích thước dẫn đến cạnh tranh, làm giảm số lượng cá tliể.

D. Hai loài có cùng nguồn thức ản, đã cạnh tranh gay gắt với nhau.

Câu 42: Diễn thế thứ sinh là gì?    

A. Diễn thế khởi đầu từ môi trường trống trơn và kết quả cuối cùng hình thành quần xã tương đối ổn định.

B. Diễn thế xuất hiện ỏ môi trường đã từng có một quần xã sinh vật phát triển nhưng bị hủv diệt.

C. Diễn thế được bắt đầu từ mỗi trường sinh vật đã bị hủy diệt bởi núi lửa hoạt động.

D. Diễn thế xảy ra ở ao, hồ, sông bị bồi cạn.

Câu 43: Trong quần xã sinh vật, một loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp, nhưng sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã được gọi là

A. Loài thứ yếu

B. Loài ngẫu nhiên.

C. Loài chủ chốt.

D. Loài ưu thế.

Câu 44: Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không có hại là

A. Quan hệ vật chủ - vật kí sinh.

B. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.

C. Quan hệ hội sinh.

D. Quan hệ cộng sinh.

Câu 45: Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

A.  cộng sinh. 

B. hội sinh.

C. ức chế - cảm nhiễm. 

D.  kí sinh. 

Câu 46: Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng nào là đặc trưng của quần xã sinh vật?

A. Nhóm tuổi.

B. Tỉ lệ giới tính.

C.  Số lượng cá thể cùng loài trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

D. Sự phân bố của các loài trong không gian.

Câu 47: Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là

A. ít nhất có một loài bị hại. 

B. không có loài nào có lợi.

C. các loài đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại.

D.  tất cả các loài đều bị hại. 

Câu 48: Diễn thế nguyên sinh

A. thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.  

B. xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,... của con người.

C. khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.

D. khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 

Câu 49: Loài rận sống trên da chó và hút máu chó để nuôi sống cơ thể là biểu hiện của mối quan hệ    

A. cộng sinh.             

B. hội sinh.             

C. kí sinh - vật chủ.    

D.  hợp tác. 

Câu 50: Trong quần xã sinh vật, loài ưu thế là loài     

A. chỉ có ở một quần xã nào đó mà không có ở các quần xã khác, sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã.     

B. có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp nhưng sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã.     

C. đóng vai trò thay thế cho các nhóm loài khác khi chúng suy vong vì nguyên nhân nào đó.     

D. có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com