Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Gọi z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình (\frac{z-1}{2z-i})= -1 .

Tìm giá trị biểu thức P = (1 + z_{1}^{2})(1 + z_{2}^{2}) . 

Câu hỏi số 12:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện:  1 + \bar{z} = |\bar{z} - i|2 + (iz – 1)2 .

Tính mô đun của w = z + \frac{4}{1-z}

Câu hỏi số 13:

Tìm môđun của số phức: w = 3 - zi + \overline{z} , biết (1 + i)\overline{z} - 1 - 3i = 0 .

Câu hỏi số 14:

Tính |z|, biết: z =(1 + i)(3 - 2i) - \frac{5i\overline{z}}{(2+i)}.

Câu hỏi số 15:

Tìm tập hợp điểm M biểu diễn cho số phức z sao cho |z - 1 - 2i| = 2√2  (1). Từ đó hãy tìm số phức z thỏa mãn (1) sao cho phần ảo của z bằng 4.

Câu hỏi số 16:

Trong mặt phẳng phức Oxy, tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức

w = (1 -2i)z + 3, biết z là số phức thỏa mãn: |z + 2| = 5 .

Câu hỏi số 17:

Tìm phần ảo của số phức w = iz + 4i biết rằng số phức z thỏa mãn phương trình \overline{z+2i-3} = (1 + 2i)2(1 + z)

Câu hỏi số 18:

Giải phương trình sau trên tập số phức: 

(z2 + 3z + 6)2 + 2z(z2 + 3z + 6) - 3z2 = 0

Câu hỏi số 19:

 Tìm tập hợp những điểm biểu diễn số phức z sao cho w = \frac{z-3i-2}{z+i} là một số thực .

Câu hỏi số 20:

Tìm số phức z thỏa mãn: [(1 + i)z - 3].(2i\overline{z} - 3 + 2i) = 0

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com