Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình sau trên tập số phức C: z4 – 2z3 – z2 - 2z + 1 = 0

Câu hỏi số 12:

Chứng minh số phức z với 

z = 1 + (1 + i√3) + (1 + i√3)2 + (1+ i√3)3 + …. + (1 + i√3)20 là số thuần ảo ?

Câu hỏi số 13:

Hãy tính tổng các số phức z thỏa mãn điều kiện z2 = │z│2 – 3\bar{z}

Câu hỏi số 14:

Gọi z1, z2 là 2 nghiệm của phương trình z2 - (2cos\frac{5\Pi }{21})z + 1 = 0. Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất sao cho z1+ z2= 1.

Câu hỏi số 15:

Tìm modun của số phức w = b + ci (b, c ∈ R), biết số phức \frac{(1+i)^{8}(-1-2i)}{(1-i)^{7}} là nghiệm của phương trình z+ bz + c = 0

Câu hỏi số 16:

Gọi z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình (\frac{z-1}{2z-i})= -1 .

Tìm giá trị biểu thức P = (1 + z_{1}^{2})(1 + z_{2}^{2}) . 

Câu hỏi số 17:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: \frac{(1+i)z}{1-\sqrt{3}+(1+\sqrt{3})i} có một acgumen bằng -\frac{\Pi }{6} và │z│=│2\bar{z} - √3 + i│. Tính mô đun của số phức z .

Câu hỏi số 18:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện:  1 + \bar{z} = |\bar{z} - i|2 + (iz – 1)2 .

Tính mô đun của w = z + \frac{4}{1-z}

Câu hỏi số 19:

Tìm số phức có modun nhỏ nhất sao cho: |z| = |\bar{z} - 3 + 4i|

Câu hỏi số 20:

Tìm môđun của số phức: w = 3 - zi + \overline{z} , biết (1 + i)\overline{z} - 1 - 3i = 0 .

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com