Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Tìm số phức có modun nhỏ nhất sao cho: |z| = |\bar{z} - 3 + 4i|

Câu hỏi số 22:

Tìm môđun của số phức: w = 3 - zi + \overline{z} , biết (1 + i)\overline{z} - 1 - 3i = 0 .

Câu hỏi số 23:

Tính |z|, biết: z =(1 + i)(3 - 2i) - \frac{5i\overline{z}}{(2+i)}.

Câu hỏi số 24:

Tìm tập hợp điểm M biểu diễn cho số phức z sao cho |z - 1 - 2i| = 2√2  (1). Từ đó hãy tìm số phức z thỏa mãn (1) sao cho phần ảo của z bằng 4.

Câu hỏi số 25:

Trong mặt phẳng phức Oxy, tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức

w = (1 -2i)z + 3, biết z là số phức thỏa mãn: |z + 2| = 5 .

Câu hỏi số 26:

Tìm phần ảo của số phức w = iz + 4i biết rằng số phức z thỏa mãn phương trình \overline{z+2i-3} = (1 + 2i)2(1 + z)

Câu hỏi số 27:

Giải phương trình sau trên tập số phức: 

(z2 + 3z + 6)2 + 2z(z2 + 3z + 6) - 3z2 = 0

Câu hỏi số 28:

 Tìm tập hợp những điểm biểu diễn số phức z sao cho w = \frac{z-3i-2}{z+i} là một số thực .

Câu hỏi số 29:

Tìm số phức z thỏa mãn: [(1 + i)z - 3].(2i\overline{z} - 3 + 2i) = 0

Câu hỏi số 30:

Cho z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z2 – 4z + 11 = 0. Tính giá trị của biểu thức M = \frac{|z_{1}|^{2}+|z_{2}|^{2}}{(z_{1}+z_{1})^{2012}}.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com