Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho số phức z thỏa mãn (1 – 2i)z - \frac{2-i}{1+i} = (3 – i)z. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của z trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu hỏi số 32:

 

Giải phương trình z2 + 3(1 + i)z + 5i = 0 trên tập hợp các số phức.

Câu hỏi số 33:

Cho số phức z thỏa mãn \frac{5(\bar{z}+i)}{z+1} = 2 – i. Tính môđun của số phức w = 1 + z + z2.

Câu hỏi số 34:

Tìm số phức z thỏa mãn: |z - (2 + i)| = \sqrt{10} và z.\overline{z} = 25

Câu hỏi số 35:

Tìm số phức z thỏa mãn |z-3i|=|1-i\bar{z}| và z-\frac{9}{z} là số thuần ảo

Câu hỏi số 36:

Giải phương trình sau trên tập hợp các số phức: \frac{4z-3-7i}{z-i} = z - 2i

Câu hỏi số 37:

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)2 (2 – i)z = 8 + i + (1 + 2i)z. Tìm phần thực và phần ảo của z.

Câu hỏi số 38:

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 10 = 0. Tính giá trị biểu thức A = |z1|2 + |z2|2

Câu hỏi số 39:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 + i)(z – i) + 2z = 2i. Tính môđun của số phức w = \frac{\bar{z}-2z+1}{z^{2}}.

Câu hỏi số 40:

Giải phương trình z2 + (2 – 3i)z – 1 – 3i = 0 trên tập hợp C các số phức.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com