Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Cho số phức z thỏa mãn z2 – 2(1 + i)z + 2i = 0. Tìm phần thực và phần ảo của \frac{1}{z}.

Câu hỏi số 52:

Cho số phức z thỏa mãn (1+ 2i)2z + \bar{z} = 4i – 20. Tính môđun của z.

Câu hỏi số 53:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện |z – (3 – 4i)| = 2.

Câu hỏi số 54:

Tìm số phức z thỏa mãn: |z - (2 + i)| = \sqrt{10} và z.\overline{z} = 25

Câu hỏi số 55:

Tìm số phức z thỏa mãn |z-3i|=|1-i\bar{z}| và z-\frac{9}{z} là số thuần ảo

Câu hỏi số 56:

Giải phương trình sau trên tập hợp các số phức: \frac{4z-3-7i}{z-i} = z - 2i

Câu hỏi số 57:

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)2 (2 – i)z = 8 + i + (1 + 2i)z. Tìm phần thực và phần ảo của z.

Câu hỏi số 58:

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 10 = 0. Tính giá trị biểu thức A = |z1|2 + |z2|2

Câu hỏi số 59:

Tìm số phức z, biết: z - (2 + 3i)\overline{z} = 1 - 9i

Câu hỏi số 60:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 + i)(z – i) + 2z = 2i. Tính môđun của số phức w = \frac{\bar{z}-2z+1}{z^{2}}.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com