Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (2 – 3i)z + (4 + i)\bar{z} = - (1 + 3i)2 Tìm phần thực, phần ảo của z?

Câu hỏi số 62:

Tìm phần thực - phần ảo của số phức z = \frac{(1-i\sqrt{3})^{8}.(1+i)^{5}}{(\sqrt{3}+i)^{9}.(1-i)^{4}}.

Câu hỏi số 63:

Cho số phức z = \frac{(3+2i)^{5}}{(2-3i)^{3}} . Tìm phần thực, phần ảo của số phức z?

Câu hỏi số 64:

Cho z1, z2 là nghiệm của phương trình z2 – (i + 2)z + i = 0. Tính |\frac{z_{1}}{z_{2}} + \frac{z_{2}}{z_{1}}|

Câu hỏi số 65:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn: |z - i| = |(1 + i)z|

Câu hỏi số 66:

Biểu diễn trên mặt phẳng phức các số phức z thỏa mãn \frac{iz+1+i}{z-1+i}là số thuần thực.

Câu hỏi số 67:

Cho số phức z thỏa mãn \overline{z} = \frac{(1-\sqrt{3}i)^{2}}{1-i}. Tìm modun của số phức \overline{z} + iz

Câu hỏi số 68:

Tìm phần ảo của số phức z, biết \overline{z} = (\sqrt{2} + i)2 (1 -  \sqrt{2}i)

Câu hỏi số 69:

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn hệ thức: |z + 3 – 2i| = |2z + 1 – 2i|

Câu hỏi số 70:

Tìm số phức z thỏa mãn hệ : \left\{\begin{matrix}|z+1-2i|=|\bar{z}+3-4\\|z-\bar{z}+1-i|=\sqrt{10}\end{matrix}\right.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com