Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức \overline{z} + 1 - i thỏa mãn log3|z - 1 + 2i| ≤ 1

Câu hỏi số 2:

Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện: z + 3\overline{z} = (2 + i√3)|z|

Câu hỏi số 3:

Chứng minh số phức z với 

z = 1 + (1 + i√3) + (1 + i√3)2 + (1+ i√3)3 + …. + (1 + i√3)20 là số thuần ảo ?

Câu hỏi số 4:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: \frac{(1+i)z}{1-\sqrt{3}+(1+\sqrt{3})i} có một acgumen bằng -\frac{\Pi }{6} và │z│=│2\bar{z} - √3 + i│. Tính mô đun của số phức z .

Câu hỏi số 5:

Tìm số phức có modun nhỏ nhất sao cho: |z| = |\bar{z} - 3 + 4i|

Câu hỏi số 6:

Cho z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z2 – 4z + 11 = 0. Tính giá trị của biểu thức M = \frac{|z_{1}|^{2}+|z_{2}|^{2}}{(z_{1}+z_{1})^{2012}}.

Câu hỏi số 7:

Cho z = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}

Tính P =(z+\frac{1}{z})^{2} + (z^{2}+\frac{1}{z^{2}})^{3} + (z^{3}+\frac{1}{z^{3}})^{4} + (z^{4}+\frac{1}{z^{4}})^{5}

Câu hỏi số 8:

Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện |z – 1 – 2i| = 2. Tìm số phức có modun nhỏ nhất?

Câu hỏi số 9:

Cho số phức z thỏa mãn |z – 1| + |z + 1| = 2. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức w = (1 + i)\bar{z} + 2.

Câu hỏi số 10:

Xét số phức z thỏa mãn điều kiện: |z-3i|=1 tìm giá trị nhỏ nhất của z

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com