`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Bài tập luyện

Câu 11: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất sóng ánh sáng?

A. Hiện tượng quang điện

B. Màu sắc sặc sỡ trên bọt xà phòng.

C. Ánh sáng bị thay đổi phương truyền khi gặp mặt gương.

D. Tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách của hai môi trường.

Câu 12: Một thí nghiệm khe I-âng có khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, trên màn quan sát cách hai khe 1,5m người ta quan sát thấy hệ vân giao thoa. Đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 ở cùng 1 phía so với vân trung tâm có chiều dài 3,5 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A. 0,933 μm

B. 0,467 μm

C. 0,667 μm

D. 0,518 μm

Câu 13: Phát hiện nhận định sai: Quang phổ vạch hấp thụ của hai ánh sáng khác nhau có những vạch tối trùng nhau điều đó chứng tỏ trong nguyên tử của hai nguyên tố đó tồn tại:

A. Những trạng thái dừng nhất thiết ở cùng mức năng lượng.

B. Quang phổ vạch phát xạ của hai nguyên tố đó cũng có thể có những vạch có cùng bước sóng.

C. Những trạng thái dừng có thể có cùng mức năng lượng.

D. Những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu năng lượng.

Câu 14: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm, từ hai khe đến màng hứng là D = 2 m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6 μm và λ2 = 0,5 μm. Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, ta chỉ tính một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn là: 

A. 0,2 mm

B. 6 mm

C. 1 mm

D. 1,2 mm

Câu 15: Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hia thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng  λ1 = 0,64 μm , λ2 . Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1  và của bức xạ  λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là :

A. 0,4 μm

B. 0,45 μm

C. 0,72 μm

D. 0,54 μm 

Câu 16: Một nguồn sáng gồm 4 bức xạ λ1 = 1 μm; λ1 = 0,43 μm; λ3 = 0,25 μm; λ4 = 0,9 μm, chiếu chùm sáng từ nguồn này vào máy quang phổ ta thấy:

A. 4 vạch sáng

B. Một sắc màu tổng hợp

C. Một vạch sáng

D. Bốn vạch tối

Câu 17: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 640 nm và λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân. Bước sóng λ2 có giá trị là

A. 450 nm. 

B. 540 nm.

C. 720 nm.  

D. 400 nm.

Câu 18: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

B. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

C. bản chất là sóng điện từ.

D. khả năng ion hóa mạnh không khí.

Câu 19: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, vân tối bậc 2 xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến các vị trí  đó bằng

A. \frac{\lambda }{4} .

B. λ

C. \frac{3\lambda }{2} .

D. \frac{\lambda }{2} .

Câu 20: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm.

B. vẫn bằng 5.1014 Hz  còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.

C. nhỏ hơn 5.1014 Hz  còn bước sóng bằng 600 nm.  

D. lớn hơn5.1014 Hz  còn bước sóng bằng 600 nm.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Lưu ý