Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Bài tập luyện

Câu 21: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,72 μm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 0,5 μm đến 0,575 μm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là

A. 0,5 μm

B. 0,575 μm

C. 0,52 μm

D. 0,56 μm

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,42 μm (màu tím); λ2 = 0,56 μm (màu lục); λ3 = 0,7 μm (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là :

A. 18 vân tím; 12 vân đỏ.

B. 20 vân tím; 12 vân đỏ.

C. 19 vân tím; 11 vân đỏ.

D. 20 vân tím; 11 vân đỏ.

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc \lambda _{1} = 0,68μm (đỏ) và \lambda _{1} = 0,51μm (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân lam là:

A. 4 vân đỏ, 6 vân lam.

B. 6 vân đỏ, 4 vân lam.

C. 7 vân đỏ, 9 vân lam.

D. 9 vân đỏ, 7 vân lam.

Câu 24: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,0 m. Nguồn phát ra ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,40 µm; λ2 = 0,50 µm; λ3 = 0,60 µm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là

A. 36 mm

B. 24 mm

C. 48 mm

D. 16 mm

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com