Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng vân trên màn là 1mm. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm thì khoảng vân trên màn lúc này là 1,25 mm. Giá trị của λ là

Câu hỏi số 42:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng trung tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằng

Câu hỏi số 43:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là

Câu hỏi số 44:

Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là

Câu hỏi số 45:

Ánh sáng KHÔNG có tính chất sau đây:

Câu hỏi số 46:

Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng (Young) với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo được khoảng cách giữa vân ta đo được khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1,0mm. Trong khoảng cách giữa hai điểm M và N ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt 6,5mm và 7,0mm có số vân sáng là bao nhiêu?

Câu hỏi số 47:

Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4.1014Hz. Bước sóng của nó trong thủy tính là bao nhiêu ? Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ trên là 1,5.

Câu hỏi số 48:

Trong hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe I âng. Khoảng cách giữa hai khe sáng là a, khoảng cách từ hai khe đến màn là D, x là li đô của một điểm sáng đó đến điểm sáng được xác định bằng công thức nào?

Câu hỏi số 49:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6µm thì trên màn quan sát , ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy : từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là  một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm, bước sóng của bức xạ λ2 là :

Câu hỏi số 50:

Trong thí nghiệm với khe I âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, nếu dùng nguồn sáng có bước sóng λ = 0,4µm thì thấy xuất hiện trên màn ảnh đặt cách các khe một khoảng D = 2m một hệ các vân sáng xen kẽ các vân tối. Hệ vân giao thoa này có các đặc điểm

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com