Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng , khoảng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a=1,5mm; màn ảnh (E) cách hai khe là D=2m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,48 µm và λ2=0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm với vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm

Câu hỏi số 52:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1=450nm và λ2=600nm. Trên màn quan sát, gọi M,N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu hỏi số 53:

Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng có bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76 µm hai khe hẹp cách nhau 0,5 mm. Bề rộng của quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo được 0,506 mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng của quang phổ bậc 1 trên màn đo được là 0,81 mm. Màn đã dịch chuyển một đoạn bằng

Câu hỏi số 54:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1=0,42µm và λ2=0,7µm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a=0,8mm, màn ảnh (E) cách hai khe là D=2,4m. Vị trí trùng nhau thứ hai của các vân sáng kể từ vân sáng trung tâm là

Câu hỏi số 55:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1mm. Khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là 2m. Chiếu vào hai khe S đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,4µm và λ2 với 0,5µm≤λ2≤0,65µm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm 5,6mm có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Bước sóng λ2 có giá trị là

Câu hỏi số 56:

Trong thí nghiệm Yâng  về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe  là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m. Ánh  đến hai khe là đơn sắc bước sóng 0,6µm. Trên màn, xét hai điểm M, N nằm cùng một phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 2mm và 8 mm. Số vân sáng quan sát được trong đoạn MN là:

Câu hỏi số 57:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc thì ta quan sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là 0,3mm và 0,2mm. Khoảng cách ngắn nhất  từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó là

Câu hỏi số 58:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a=S1S2=1,5mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D=2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,48 µm và λ2=0,64 µm vào hai khe Y-âng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là

Câu hỏi số 59:

Trong thí nghiệm Y-âng nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là 1,8mm thì quang phổ bậc 8 rộng:

Câu hỏi số 60:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1,S2 được chiếu sáng bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=5000Ǻ và λ2= 4000 Ǻ. Khoảng cách hai khe S1S2=0,4mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là điểm khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm)

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com