Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

Câu hỏi số 62:

Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 4°, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng

Câu hỏi số 63:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch ánh sáng trắng trung tâm là

Câu hỏi số 64:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

Câu hỏi số 65:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 =  450 nm và  λ2= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu hỏi số 66:

Trong thí nghiêm Iâng về giao thoa ánh sáng , các khe S1 , S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho a = 0,2 mm, D = 1m, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Nếu khoảng cách từ nguồn S đến màn chứa hai khe là L = 0,5 m thì vân tại tâm O (tâm màn ảnh) có

Câu hỏi số 67:

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng giữa hai khe a = 0,2 mm và khoảng cách đến màn D = 1m. Biết rằng khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Dịch nguồn sáng S theo phương song song với hai khe một khoảng y = 15,75 mm. Vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một khoảng là

Câu hỏi số 68:

Trong  thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1m. Nếu khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm thì bước sóng λ của ánh sáng do nguồn S phát ra là

Câu hỏi số 69:

Một chùm sáng màu đỏ song song với trục chính của một thấu kính cho một điểm sáng màu đỏ nằm cách quang tâm thấu kính đó 50 cm. Một chùm sáng màu tím song song với trục chính của thấu kính trên cho một điểm sáng màu tím nằm cách tại điểm nào so với ánh sáng đỏ ? Cho biết chiết suất ánh sáng tím là 1,64 và đỏ là 1,6.

Câu hỏi số 70:

Một chùm sáng màu đỏ song song với trục chính của một thấu kính cho một điểm sáng  màu đỏ nằm cách quang tâm thấu kính đó 50 cm. Tiêu cự của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là  

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com