Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ? 

Câu hỏi số 72:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Câu hỏi số 73:

Quang phổ liên tục

Câu hỏi số 74:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

Câu hỏi số 75:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 =  450 nm và  λ2= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu hỏi số 76:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, Sđến M có độ lớn bằng 

Câu hỏi số 77:

Trong thí nghiêm Iâng về giao thoa ánh sáng , các khe S1 , S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho a = 0,2 mm, D = 1m, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Nếu khoảng cách từ nguồn S đến màn chứa hai khe là L = 0,5 m thì vân tại tâm O (tâm màn ảnh) có

Câu hỏi số 78:

Trong thí nghiệm giao thoa , nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?

Câu hỏi số 79:

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng giữa hai khe a = 0,2 mm và khoảng cách đến màn D = 1m. Biết rằng khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Dịch nguồn sáng S theo phương song song với hai khe một khoảng y = 15,75 mm. Vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một khoảng là

Câu hỏi số 80:

Trong  thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1m. Nếu khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm thì bước sóng λ của ánh sáng do nguồn S phát ra là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com