Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ và Sóng âm

Chuyên đề này giới thiệu cho các em về sóng cơ học là một chương rất quan trọng trong cấu trúc ôn thi đại học khối A môn Lý.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Xét sự giao thoa của sóng trên mặt nước phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp. Phương trình dao động của hai nguồn là u1=u2=2cos(10πt+π) (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v=0,6m/s. Biên độ dao động tổng hợp tại vị trí cách hai nguồn những khoảng tương ứng d1=12cm và d2=20cm 

Câu hỏi số 22:

Một nguồn S phát sóng trên mặt nước. Điểm M cách S một đoạn 2m có phương trình uM=2cos(20πt– π/2) (cm). Điểm N cách nguồn 1.2m có phương trình uN=2cos(20πt– π/3) (cm). Coi biên độ sóng không đổi, phương trình dao động của nguồn S là 

Câu hỏi số 23:

Một sóng âm có tần số 500Hz truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s  sẽ có bước sóng bằng

Câu hỏi số 24:

Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/4. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là u­M = +4 cm thì li độ dao động tại N là  uN = -4 cm. Biên độ sóng bằng  

Câu hỏi số 25:

Một sóng ngang truyền theo phương Ox với phương trình u = 2cos(6πt - 4πx + π/3) (cm) trong đó x tính bằng mét (m) và t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng

Câu hỏi số 26:

Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng O1và O2 giống hệt nhau dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với tần số 25Hz. Xét các đường mà tại đó các phần tử chất lỏng không dao động và cùng một phía so với đường trung trực của đoạn O1O2 , đường thứ n qua điểm có hiệu đường đi d1 – d2 = 2,5 cm,  đường thứ (n + 5) qua điểm có hiệu đường đi d’1 – d’2 = 10,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng

Câu hỏi số 27:

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp là nguồn điểm A và B dao động theo phương trình: u = uB = acosωt (mm). Coi biên độ sóng không đổi. Người ta đo được khoảng cách giữa 2 điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là 3cm. Hai điểm M1  và M2  trên đoạn AB cách trung điểm O của AB những đoạn lần lượt là 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t, dao động của M1 có vận tốc 6cm/s thì vận tốc của M2  có giá trị là

Câu hỏi số 28:

Tại hai điểmO1, O2 cách nhau 25,6 cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với phương trình:u1 = 50cos(50πt) (mm), u1 = 50sin(50πt) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O1O2  dao động với biên độ cực đại là

Câu hỏi số 29:

Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình: uA = 4cos40πt , uB= 4cos(40πt + π/2)(mm) . Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ truyền sóng là v = 60 cm/s . Hai điểm M1, Mcùng nằm trên một elip nhận A và B làm tiêu điểm thỏa mãn: M1A – M1B= 3 cm, M2A – M2B = 4,5 cm. Tại thời điểm t, li độ của M1  là 2(mm) thì  li độ của M2

Câu hỏi số 30:

Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com