Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ và Sóng âm

Chuyên đề này giới thiệu cho các em về sóng cơ học là một chương rất quan trọng trong cấu trúc ôn thi đại học khối A môn Lý.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cosπ(\frac{t}{0,1}  - \frac{x}{2} ) mm. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc tọa độ 3m ở thời điểm t = 2s là

Câu hỏi số 42:

Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

Câu hỏi số 43:

Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

Câu hỏi số 44:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hoà cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng AB là

Câu hỏi số 45:

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 46:

Biết rằng hai nguồn S1 và S2, dao động theo phương trình : x1 = cosωt  và x2 = cos(ωt – φ) với φ > 0. Tại điểm M trong miền giao thoa cách S2 một khoảng d2 có pha ban đầu là  

Câu hỏi số 47:

Trong thí nghiệm giao thoa của hai nguồn sáng S1 và S2, giả sử pha của nguồn S1 là ωt và của nguồn S2 là (ωt - φ  ) với φ > 0. Tại thời điểm M cách S1 một khoảng d1 có pha ban đầu là

Câu hỏi số 48:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

Câu hỏi số 49:

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động 

Câu hỏi số 50:

Khoảng cách từ một điểm M đến hai nguồn dao động là d1= 2,45cm; d2= 2,61cm, biên độ dao động tại hai nguồn O1,O2 là a = 2mm và bước sóng λ = 0,24cm. Nếu hai nguồn dao động cùng tần số, pha ban đầu bằng 0 thì pha ban đầu tại điểm M sẽ là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com