Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, biết a=sqrt{6}, b=2, c = sqrt{3} +1. Tính các góc A, B, C và đường cao h_{a} của tam giác.

Câu hỏi: 106329

Câu hỏi số 12: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC vuông, có cạnh huyền BC = asqrt{3}, M là trung điểm BC. Biết rằng: underset{AM}{
ightarrow}.underset{BC}{
ightarrow} = frac{a^{2}}{2}, tính độ dài AB và AC.

Câu hỏi: 106325

Câu hỏi số 13: Vận dụng

Cho hình thang vuông ABCD, hai đáy AD = a, BC  = b, đương cao AB = h. Tìm hệ thức liên hệ giữa a, b, h sao cho:

a. BD vuông góc với CI, với I là trung điểm của AB.

b. AC vuông góc với DI.

c. BM vuông góc với CN, với M, N theo thứ tự là trung điểm của AC và BD.

Câu hỏi: 106321

Câu hỏi số 14: Vận dụng

Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. M là điểm tùy ý trên đường tròn nội tiếp hình vuông và N là điểm tùy ý trên cạnh BC. Tính:

a. underset{MA}{
ightarrow}.underset{MB}{
ightarrow} + underset{MC}{
ightarrow}.underset{MD}{
ightarrow}

b. underset{NA}{
ightarrow}.underset{AB}{
ightarrow}

c. underset{NO}{
ightarrow}.underset{BA}{
ightarrow}

Câu hỏi: 106315

Câu hỏi số 15: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC vuông tại A, biết widehat{B}=42^{circ}. Tính các góc:

(underset{BA}{
ightarrow}, underset{BC}{
ightarrow}); (underset{AB}{
ightarrow}, underset{BC}{
ightarrow}); (underset{AC}{
ightarrow}, underset{BC}{
ightarrow}); (underset{BA}{
ightarrow}, underset{AC}{
ightarrow}).

Câu hỏi: 106306

Câu hỏi số 16: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC vuông tại A, biết widehat{B} = 42^{circ}. Tính các góc:

(underset{BA}{
ightarrow}, underset{BC}{
ightarrow}); (underset{AB}{
ightarrow}, underset{BC}{
ightarrow}); (underset{AC}{
ightarrow}, underset{BC}{
ightarrow});(underset{BA}{
ightarrow}, underset{AC}{
ightarrow}).

Câu hỏi: 106249

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com