Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Thực hiện phản ứng trong bình kín có dung tích 500ml với 1 mol N2 , 4 mol H2 và một ít xúc tác (có thể tích không đáng kể). Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất ban đầu khi chưa xảy ra phản ứng ở cùng nhiệt độ. Hằng số cân bằng (KC ) của phản ứng    N2 + 3H2  2NH3 xảy ra trong bình là

Câu hỏi số 12:

Cho cân bằng: 2NO2 (màu nâu) \rightleftharpoonsN2O4(không màu); ∆H0 <0

nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì hỗn hợp:

Câu hỏi số 13:

Xét cân bằng N2O4 \rightleftharpoons 2NO2 ở 250C

Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2:

Câu hỏi số 14:

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Nồng độ ban đầu của Br2 là aM, sau 50 giây nồng độ brom còn lại là 0,01M. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 M. Giá trị của a là:

Câu hỏi số 15:

Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng Kc ở t0C của phản ứng có giá trị là?

Câu hỏi số 16:

Cho các phản ứng sau: 

(1)  N2(k) + 3H2(k)     ->        2NH3(k)

(2)  2C(r) + O2(k)        ->     2CO(k)

(3)  2SO2(k) + O2(k)      ->       2SO3(k)

(4)  H2(k)+ Cl2(k)       ->      2HCl(k)

Khi tăng áp suất, số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là  

Câu hỏi số 17:

Cho cân bắng xảy ra trong bình kín: Cr + CO2k  \rightleftharpoons  2COk

Yếu tố tác động vào hệ phản ứng mà không làm thay đổi sự dịch chuyển cân bằng của hệ là :

Câu hỏi số 18:

Cho cân bằng hóa học sau diễn ra trong hệ kín:

2NO2 (khí, màu nâu đỏ) \rightleftharpoons N2O2 (khí, không màu)

Biết rằng khi làm lạnh thấy màu của hỗn hợp khí nhạt hơn. Các yếu tố tác động vào hệ cân bằng trên đều làm cho cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều nghịch là 

Câu hỏi số 19:

Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) €\rightleftharpoons N2 (k)  +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

Câu hỏi số 20:

Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:  

                     C (r)    +  CO2 (k) \rightleftharpoons € 2CO(k)  ; \DeltaH = 172 kJ

                    CO (k)  +  H2O (k) \rightleftharpoons€ CO2 (k)  +  H2 (k) ; \DeltaH = - 41 kJ

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.          

(2) Thêm khí CO2 vào.                       

(3) Thêm khí H2 vào.

(4) Tăng áp suất.                 

(5) Dùng chất xúc tác.            

(6) Thêm khí CO vào

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com