Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:       N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ/mol.

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu 

Câu hỏi số 12:

Cho phản ứng hóa học: 

Tốc độ phản ứng sẽ tăng nếu:

Câu hỏi số 13:

Cho phản ứng sau:  2SO2(k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k) là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng trên  sẽ chuyển dịch  theo chiều thuận khi

Câu hỏi số 14:

Cho phương trình hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k)

Nếu ở trạng thái cân bằng, nồng độ của NH3 là 0,30 mol/l, của N2 là 0,05 mol/l và của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân bằng của phản ứng là

Câu hỏi số 15:

Có cân bằng hóa học sau: N2  +  3H2  \rightleftharpoons  2NH3      ∆H < 0

Biết cứ tăng 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Khi tăng nhiệt độ của phản ứng từ 400oC lên 450oC thì tốc độ của phản ứng tăng lên

Câu hỏi số 16:

Cho các cân bằng hóa học sau:

(1) 2SO2 (k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k)

(2) N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k)

(3) CO2 (k) + H2 (k) \rightleftharpoons CO (k) + H2O (k)

(4) 2HI (k) \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k)

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị dịch chuyển là

Câu hỏi số 17:

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/l, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Giá trị của a là

Câu hỏi số 18:

Cho cân bằng hóa học:        N2 (k) + 3H2 (k) ⇌ 2NH3 (k)    ∆H < 0

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi

Câu hỏi số 19:

Cho cân bằng hoá học: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k); ∆H > 0.    Cân bằng không bị chuyển dịch khi

Câu hỏi số 20:

Biết ở 25°C, hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,74.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch NH3 0,1M ở 25°C là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com