Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín

(1)  2NaHCO3 (r)  \rightleftharpoons  Na2CO3(r) + H2O(k) + CO2(k)               

(2)  C(r)+ CO2(k)    \rightleftharpoons     2CO(k)                                     

(3)  CO2(k) + CaO(r)  \rightleftharpoons  CaCO3(r)

(4)  CO(k)+ H2O (k) \rightleftharpoons   CO2(k) + H2 (k)

Khi thêm CO2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: 

Câu hỏi số 22:

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng phản ứng này :

CO2 (k)   +    H2    (k)     \rightleftharpoons     CO (k)    +    H2O (k) ;     \DeltaH > 0

 

 

 

Câu hỏi số 23:

Cho cân bằng 2SO2 + O2 \rightleftharpoons SO3   \DeltaH < 0.

Cho một số yếu tố: (1) Tăng áp suất ; (2)Tăng nhiệt độ ;

(3) Tăng nồng độ O2 và SO2 ; (4)Tăng nồng độ SO3; (5) Tăng xúc tác.

Các yếu tố làm tăng hiệu suất của p/ứ trên là : 

Câu hỏi số 24:

Cho cân bằng : 2X (khí) + Y ( khí)   \rightleftharpoons   2Z (khí) phản ứng toả nhiệt.

Biện pháp nào sau đây làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận :

Câu hỏi số 25:

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:   CH4(k) + H2O (k)  \rightleftharpoons   CO(k)  +  3 H2(k)  có ΔH > 0 . Trong các yếu tố: (1) giảm nhiệt độ; (2) thêm một lượng CO; (3) thêm một lượng H2O; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng xúc chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố làm cân bằng của hệ dịch theo chiều nghịch là 

Câu hỏi số 26:

Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:       N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ/mol.

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu 

Câu hỏi số 27:

Cho phản ứng hóa học: 

Tốc độ phản ứng sẽ tăng nếu:

Câu hỏi số 28:

Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) \rightleftharpoons N2 (k) +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 29:

Cho phản ứng sau:  2SO2(k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k) là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng trên  sẽ chuyển dịch  theo chiều thuận khi

Câu hỏi số 30:

NO2 có thể chuyển thành N2O4 theo cân bằng:

                          2 NO2   \rightleftharpoons   N2O4      (\DeltaH )

Cho biết NO2 là khí có màu nâu và N2O4 là khí không màu. Khi ngâm bình chứa NO2 vào chậu nước đá thấy màu trong bình khí nhạt dần. Hỏi phản ứng thuận trong cân bằng trên là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com