Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Xét phản ứng thuận nghịch sau: SO2 (k) + NO2 (k) ⇄ SO3 (k) + NO (k). Cho 0,11 mol SO2, 0,1 mol NO2, 0,07 mol SO3 vào bình kín 1 lít. Khi đạt cân bằng hóa học thì còn lại 0,02 mol NO2. Vậy hằng số cân bằng của KC là:

Câu hỏi số 22:

Cho các cân bằng hóa học sau: (1) H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k)                   (2)  \frac{1}{2} H2 (k) + \frac{1}{2}I2 (k) ⇄  HI (k)                      (3) 2HI (k)  ⇄   \frac{1}{2} H2 (k) + \frac{1}{2}I2 (k)         (4)   2HI (k)  ⇄    H2 (k) + I2 (k)          (5) H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k)                    Ở nhiệt độ xác định, nếu KC  của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng 

Câu hỏi số 23:

Có phản ứng xảy ra trong dung dịch: C2H5Br  +  KOH  →  C2H5OH  +  KBr Nồng độ ban đầu của KOH là 0,07M. Sau 30 phút lấy ra 10ml dung dịch hỗn hợp phản ứng thì thấy nó được trung hòa vừa đủ bởi 12,84ml dung dịch HCl 0,5M. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com